Dějiny národa Českého - HORNÍ SLAVKOV A KOSTEL SVATÉHO JIŘÍ

27. 11 2021

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník 

  O Horním Slavkově-původním názvem Schlaggenwald se objevuje první písemná zmínka již ve 14. století. Město leží v pomyslném lázeňském trojúhelníku mezi Karlovými Vary, Mariánskými a Františkovými Lázněmi v chráněné oblasti Slavkovského lesa. Díky výskytu ložisek kovů a bohatých nerostů, jako například stříbra, mědi a olova, vznikla na těchto nalezištích počátkem 13. století slavná hornická kolonie, z které město Horní Slavkov těžilo a bylo pod zprávou českých pánů z Plavna.

  Další významný rod Pluhů z Rabštejna na počátku 16. století má vliv na význam Horního Slavkova a dochází zde k rozšíření a zvelebování města a je zaznamenán i větší příliv obyvatelstva. Je to rovněž doba, kdy byla ve městě založena mincovna. L.P. 1547 v době císaře Ferdinanda I.. Habsburského je město povýšeno na královské město se všemi právy a městským znakem... Ovšem v polovině 17. století rozkvět města upadá a upadá i těžba v dolech. L.P. 1792 zakládá Jan Paulus manufakturu na výrobu porcelánu, která neprosperuje a nakonec také zkrachuje.

  Na vrchol se dostala výroba porcelánu až za J.G. Liperta, který získal od panujícího krále českého Ferdinanda V. Dobrotivého na počátku 19. století privilegium na jeho výrobu. Horní Slavkov se řadí k městům, kde přichází ke slovu také umění a architektura. V době středověké, patrně L.P. 1350, zde byla založena latinská škola s evangelickou výukou a v druhé polovině 16. století zde roste vliv protestantismu.

  Renesanční architekturu města mohli návštěvníci obdivovat ještě v první čtvrtině 20. století. Druhá světová válka poznamenala město do té míry, že byla nacisty zrušena památková rezervace a celé město přešlo pod zprávu protektorátu. Stalo se tak kvůli těžbě, kterou nacisté potřebovali. K významným historickým památkám patří jednolodní kostel sv. Jiří s pozdně gotickou věží z počátku 16. století. Nedaleko kostela, jak jsem sám poznal, je i gotická zvonice patrně z L.P. 1543 a boží muka. Na samotném okraji města stojí dodnes špitální kostel sv. Anny, který byl vybudován L.P. 1805. Město Horní Slavkov se může pochlubit ještě zbytkem gotických a renesančních domů. Na Šibeničním vrchu jsem ve městě Horní Slavkov zpozoroval i krásně dochované šibeniční popraviště, patrně z 15 až 16. století.

  Kostel sv. Jiří v Horním Slavkově má krásnou a zachovalou žebrovou klenbu a je zde umístěno gotické sousoší Olivetské hory ze 14. století. Kostel prošel nákladnou rekonstrukcí na konci 18. století, kdy vznikla výzdoba s lunetovou klenbou a freskami. Zajímavý je i účinný obranný systém kostela. Dochovaly se i jeho střílny. Další rozsáhlou a zatím poslední opravou prošel kostel sv. Jiří L.P. 1903. Bohužel, dnes je kostel, který je dominantou celého města značně poničen. Přesto jeho návštěvu doporučuji.

Na obrázcích: Kostel sv. Jiří a popraviště.

 
.