Dějiny národa Českého - HRAD BÍTOV

28. 06 2019

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Moravský hrad Bítov patří k nejstarším hradním sídlům na Moravě. První písemná zmínka o jeho existenci pochází z L.P. 1046, jenže tuto písemnou zmínku považují dnes historici za falzum. Ve skutečnosti byl hrad založen až LP 1185, píše o něm kronikář Jarloch Milevský. Dále Jarloch současně připomíná, že na hradě Bítov byl poražen na hlavu vévoda rakouský Friedrich řečený Bojovný. Mělo se odehrát v první polovině 13. století, za vlády krále Václava I. Český král Václav I. však s útokem na protivníka váhal. Vypudil rakouského vévodu z Moravy a zlomil tak jeho odpor. Rakouský vévoda Friedrich byl shodou okolností v době boje těžce nemocný, takže vojenské ležené raději opustil a odbojné rakouské vojsko bylo v té kritické chvíli bez nejvyššího velitele. Českému králi nedalo příliš námahy, aby je pronásledoval až za hranice. 

  Hrad Bítov měl od počátku hlavně obranou funkci a byl součástí strategicky položených jihomoravských hradních pevností, jenž měly chránit jižní hranice Českého království. Jeho kastelány se stávali hlavně němečtí slechtici, ale i příslušníci předních moravských rodů, jako například Šternberkové nebo Lichtenberkové, kteří zde nepřetržitě sídlili od L.P. 1331 až do L.P. 1576. Na hradě Bítov se vystřídalo mnoho členů mocného rodu Lichtenburků, na přelomu 15. a 16.. století své hlavní sídlo přebudovali, aby tvořilo jednotný architektonický komplex. Dokonce zde postavili i pivovar. V této době na hradě Bítov byla postavena nová čtyřhraná hradní věž. Poslední člen rodu Jindřich Bítovský z Lichtenburku držel hrad až do své smrti LP 1572. Tím tento významný moravský šlechtický rod vymřel po meči.

  Na současné podobě Bítova má zásluhu především hrabě Jindřich Daun, který v první polovině 19. století začal s novogotickou obnovou celého hradního areálu, která se nejvíce dotkla přestavby hradního paláce, kde byla také vybudována i krásná jídelna. Na hradě Bítov byla umístěna velká knihovna generála Arnošta Gideona Laudona, který se vyznamenal v prusko-rakouských válek v době císařovny Marie Terezie. V přízemí hradního paláce je krásná sbírka zbraní, pocházejících většinou z počátku 18. století.

Za připomínku ještě stojí, že hrad Bítov nebyl nikdy nikým dobyt.

.