Dějiny národa Českého - HRAD KAŠPERK

23. 10 2021

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

 Hrad Kašperk je nejvýše položené středověké hradní sídlo a jeden z nejzachovalejších gotických hradů v Čechách. Stojí na hoře Ždánov nad malebným šumavským městečkem Kašperské hory. Obklopují ho hluboké lesy a nedaleko se nachází ruiny středověkého hrádku, který kdysi vypadal jako silná opevněná pětiboká věž. 

  Hrad Kašperk byl vybudován v letech 1356-1361 na příkaz českého a římského krále a císaře Karla IV., jako ohromná pevnost, jenž měla chránit kupeckou stezku, která vedla ze sousedního Bavorska. Hrad Kašperk zároveň chránil doly, v níž se v okolí nedaleko města Kašperské hory těžilo stříbro a zlato. Z dochované listiny Karla IV., kterou císař vydal v LP. 1361, také vyplývá, že se tehdejší držitelé hradu stali vykonavateli správní i soudní moci v celém prácheňském kraji. 

  Stavbu Kašperku s mohutným opevněním řídil Karlův stavitel Vít Hedvábný a téměř celá stavba si do dnešní doby zachovala původní středověkou gotickou podobu. Dochovaly se i dvě věže svírající hradní palác, celý areál je obklopen masivními kamennými hradbami.

  Na Kašperku se vystřídala řada významných osobností, jako například pražský arcibiskup a první kardinál v Čechách Jan Očko z Vlašimi, dále nejvyšší mincmistr krále českého a římského Václava IV. Petr Zmrzlík ze Svojšína, Jiří z Lokšan, tajemník krále Ferdinanda I. Habsburského, a mnoho dalších osobností středověké doby. Hrad Kašperk nějakou dobu vlastnili Šternberkové i Švamberkové, ale císař a král Rudolf II. Habsburský většinu kašperského panství, tedy i samotný hrad, rozprodal. LP. 1617 koupil hrad císař a král Matyáš-bratr Rudolfa II. 

  LP. 1655, přestali měšťané Kašperka hradní areál udržovat a odvezli z něj vše, co mohli používat k jiným účelům. Tajemná pověst o hradu Kašperk říká, že na Kašperku má být ukrytý velký zlatý poklad, který sem za třicetileté války přivezli měšťané z Velhartic a chtěli se i s ním schovat před drancujícími vojáky. Hrad však padl do rukou nepřátel ze Švédska a rozběsněná švédská vojska všechny měšťany povraždila. Na místo, kde je údajně zlatý poklad, se zapomnělo, a tak je tam patrně do dnešních dnů. 

  V minulosti se prý několikrát zlatý poklad zjevil nad hradní věží, ale stejně ho nikdo nedostal, neboť ho údajně hlídá černý pes s ohnivýma očima. Nejstrašidelnějším místem na Kašperku je prý druhé patro západní hradní věže, kde se prý čas od času ozývají tajemné zvuky, připomínající lidské kroky. Tady byl kdysi spatřen přízrak, připomínající démona-takže jestli se přátelé nebojíte tak za sebe mohu návštěvu hradu Kašperk jen doporučit. 

  Chtěl bych také upozornit, že v současné době, hlavně v letních měsících se na Kašperku pořádají divadelní představení, a nejen pro děti, a dále jsou zde k vidění krásné historické atrakce pro pobavení návštěvníků. Asi to nejkrásnější ,co z hradu můžete vidět je jeho okolní rozlehlá krajina šumavských lesů, je to opravdový přírodní panteon.

 
.