Dějiny národa Českého - HRAD KRAKOVEC

24. 04 2021

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Vznik hradu Krakovec je datován do druhé poloviny 14. století. kdy v Českém království panoval Václav IV. Krakovec však nepostavil český král Václav IV., jak by se někdo mohl domnívat, ale jistý dvořan a purkrabí Jíra z Roztok, kterého král Václav IV. L.P. 1381 povýšil do šlechtického stavu. Dnešní zřícenina hradu se nalézá nedaleko města Rakovník.

  Jíra z Roztok se dokonce stal členem královské korunní rady a podkomořím, což svědčí o jeho moci, kterou mu udělil Václav IV. Z titulu svého úřadu byl dokonce správce a dozorce nad všemi stavbami, které Václav IV. financoval, a nelze tedy pochybovat o tom, že díky tomu si mohl dovolit i stavbu vlastního hradu Krakovec. Hrad Krakovec nebyl vybaven obrannými prvky, věžemi nebo pevnými hradbami kolem hlavního obytného paláce. Hrad spíše připomínal rozhlednu, poskytující majiteli veškerý komfort. Bylo to reprezentativní sídlo významného královského dvořana, který mohl dát najevo své bohatství a svou moc.

  Výstavba hradu Krakovec trvala pouhé tři roky, od L.P. 1381 do L.P. 1384. Tak krátká doba výstavby je v dějinách české hradní architektury zcela výjimečná. L.P. 1410 však Jíra z Roztok svůj hrad prodal jinému královskému dvořanovi, Jindřichovi z Lažan, příznivci a ctiteli mistra Jana Husa. Legendy píší, že Jíra prodal svůj hrad nedobrovolně a měl možná velké dluhy, ale je to jen legenda. Jindřich z Lažan vlastnil hrad do L.P. 1437... Než mistr Jan Hus odešel na kostnický koncil, dokonce Jindřich z Lažan nabídl Husovi hrad jako svůj azyl, ten ale zdvořile odmítl.

  Po smrti Jindřicha z Lažan hrad často měnil majitele. Již L.P. 1437 jej Lefové z Lažan prodali Janu Blechovi z Těšnice a L.P. 1445 se stal novým majitelem hradu Albrecht z Kolovrat. Tento slavný a významný rod vlastnil hrad Krakovec více, jak jedno století. A v té době byly uskutečněny některé menší či větší úpravy. Později se majiteli hradu Krakovec stali Lobkovicové a Vychynští z Vchynic. L.P 1618 se tento rod postavil do čela protihabsburského stavovského odboje a po Bílé hoře přišel v Čechách o svůj majetek, tedy i o hrad Krakovec.

  Největší zkázu samotného hradu dovršila třicetiletá válka, kdy už hrad nikdo neobýval, a L.P. 1783 zcela vyhořel. Nebyl o něj zájem? Legendy tvrdí, že po Husově smrti se na hrad Krakovec snesla ohnivá kletba, dodnes se totiž neví, kolik požárů hrad vlastně prodělal. Dnes je hrad spíše zřícenina, ale i tak stojí za vaší návštěvu.

  Hrad má i svou pověst: Kolem hradu se prý dlouhá léta objevoval přízrak (lidská postava) v červeném plášti, připomínající mnišskou kutnu. Přízraku se říkalo "černý mnich" a nikdy mu prý nebylo vidět do tváře: Tak praví legenda.

 

 
.