Dějiny národa Českého - JINDŘICHŮV HRADEC

8. 05 2021

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Romantické město Jindřichův Hradec se nachází v Jihočeském kraji cca 43 kilometrů od Českých Budějovic na řece Nežárce. Podhradí románského hrádku Vítkovců se stalo městem v první polovině 13. století. Prudký vzestup však následoval, když se hrad stal po rozdělení rodových držav sídel jindřichohradecké větve mocného rodu. Ještě před koncem 14. století bylo město masivně opevněno a kolem LP. 1470 vzniklo také opevnění Pražského předměstí tzv. Nové Město. 

  Renesance je vrcholem vývoje města a vtiskla mu osobitý ráz, podobně jako jiným městům jihočeských držav Vítkovců. Renesanční jsou i mnohé měšťanské domy se zdobenými štíty. Podloubí lemující na jedné straně náměstí má unikátní sklípkovou klenbu.

  JINDŘICHŮV HRADEC A JEHO ZÁMEK

  Po polovině 16. století zahájili slavní páni z Hradce přestavbu gotického rodového sídla. Dostatečná plocha umožnila Jáchymovi z Hradce a jeho synovi Adamovi vystavět po LP. 1564 nový dvoupatrový palác s hladkou fasádou zdobenou jen malovanou rustikou a lunetovou římsou. Ten byl ve všech podlaží spojen s protějším západním palácem tzv. Velikými arkádami. Tuto budovu propojily se starým gotickým palácem - Malé arkády, jejichž tvarosloví je však odlišné. Gotický palác byl ve snaze o architektonické sjednocení opatřen atikou.  Práce pokračovaly postupně pod vedením slavného stavitele Antonína Vlacha a Antonia Cometty až do konce 16. století.

  Další krásnou stavbou v Jindřichově Hradci je renesanční rodové sídlo pánů z Hradce s názvem Rondel. Vznikla v polovině 16. století. Toto vynikající manýristické dílo s nádherným sálem pokrytým zlaceným štukovým dekorem uzavírá prostor typické renesanční zahrady lemované arkádovou chodbou. Jde o stavbu natolik svébytnou a významnou, že si zaslouží naší velkou pozornost. Nejen ji, ale i celé město Jindřichův Hradec doporučuji navštívit, Je to opravdová perla české země.

Na obrázcích: Zámek a sídlo pánů z Hradce Rondel.

 
.