Dějiny národa Českého - KAMENNÝ MOST (KARLŮV MOST) - STAVBA, POVĚSTI A LEGENDY.

17. 10 2020

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  V nejstarších dobách břehy řeky Vltavy spojoval jediný most Juditin, který dala postavit královna Judita Durynská (manželka českého krále Vladislava I. Přemyslovce). Ten ale za dob císaře a krále Karla IV. byl již nebezpečný a dost chatrný,  L.P. 1342 ho poničila povodeň, která se přehnala tak, že voda byla až na Staroměstském rynku. Proto se Karel IV. rozhodl vystavět L.P. 1357 9. července most zcela nový a vyšší, než byl Juditin. Zatím byl po staletí nazýván Kamenný, teprve na počátku 17. století byl přejmenován podle jeho zakladatele a donátora na Karlův.

  Již šest století ohlodávají vlny vltavské pevné jeho pilíře, již několikrát zhoubné války rvaly jeho mocné oblouky, on však stojí vzdorně a hrdě nejen proti ničícím živlům až do dnešních dnů. Při jeho stavbě nešetřil císař Karel penězi, stavivo i práce musely být důkladné.

  Podle pověsti nestačilo na maltu obyčejné vápno, vodou rozdělané. Petr Parléř, stavitel mostu, tvrdil, že prý je nejlepší do malty přidávat obyčejné vejce. Císař Karel IV. vyslal tedy posly do celé země, aby hlavně venkované přivezli potřebné množství vajec, muži je balili a nakládali na vozy, aby je co nejrychleji odvezli do Prahy. Tato legenda má i humorné pokračování, měšťané z Velvar vezli také vejce, tak jak si panovník přál, ale natvrdo vařená! Císař byl moudrý, a i přes údiv měšťanům poděkoval a vařená vejce nechal rozdat řemeslníkům a jejich pomocníkům k obědu.

  Na jednom pilíři Karlova mostu stojí socha rytíře v těžkém brnění. Rukou se opírá o štít, na němž je znak Starého Města pražského. U oděncových nohou leží lev. Je prý to rytíř Bruncvík a jeho divotvorný meč, který byl v těch místech zazděn. A až bude v české zemi nejhůře, pojede sv. Václav se svými rytíři Praze pomoci. Na mostě Václavův kůň zakopne o kámen, Bruncvíkův meč se zaleskne a jím pak zdolá Václav nepřátele celé země. Tak píše legenda, patrně z dob císaře Karla IV. Ve skutečnosti je to památka ze starých dob, kdy na mostech ve větších měst stávaly podobné sochy jako znak tržního práva (tedy rychtářského). Proto je patrně na Bruncvíkově štítu znak Starého Města pražského.

  Ačkoliv se stavitel Kamenného mostu (Karlova mostu) Petr Parléř přičiňoval, aby most vydržel tak, jak ho sám stavěl, byl díky povodním most několikrát opravován a přestavován. Přesto jeho původní pilíře, a je jich 15, vydržely až do dnešních dnů. Karlův Most je dlouhý 515 metrů. Široký je 9,5 metrů, vysoký 13 metrů a je druhý nejstarší na území Českého státu. Prvenství má Kamenný most v Písku. Denně po Karlově mostě projde tisíce turistů z celého světa, cestou na hrad Pražský,či do malebných uliček staré Prahy. Dnes je na Karlově mostě 30 převážně barokních soch a sousoší.

  Na mostě se odehrálo největší drama v české historii, bylo to svržení mrtvého Johánka z Pomuka (Jana Nepomuckého) králem Václavem IV., dále několik bitev v době třicetileté války proti Švédům. A tak bych mohl jmenovat další a další události. Karlům most je nejcennější památka královského města Prahy, a pevně doufám že ještě dlouho bude.

 
.