Dějiny národa Českého - KATEDRÁLA SV. DUCHA-HRADEC KRÁLOVÉ

12. 07 2019 | Autor: Aleš Hroník

  Asi žádná stavba není tak opředena tajemstvím, jako je Katedrála sv. Ducha v Hradci Králové. Její zakládací listina se bohužel během staletí ztratila, takže určit, kdy tato gotická stavba započala, dnes je zcela nemožné. Jisté však je, že LP 1307 tento gotický chrám již stál a je zcela možné, že na jeho výstavbě se podílela vdova po králi Václavovi II., Eliška Rejčka. Od svého zesnulého manžela krále Václava II., obdržela celý Hradec jako věnné město, kde se také LP 1308 až do LP 1317 usídlila. Podle archeologických průzkumů se nedávno zjistilo, že před gotickým chrámem sv. Ducha stával kdysi ještě v dobách raného středověku románský jednolodní kostel, který dal někdy v 10. století patrně postavit kníže Boleslav II. Dále bylo nalezeno několik chodeb a staré přilehlé pohřebiště, taktéž z 10. století

  Samotný Hradec Králové má daleko starší historii, než se původně zdálo. Hradiště, které zde stávalo, se datuje do doby knížete Boleslava II., tedy do poloviny 10. století. Následně bylo hradiště přebudováno na opevněný hradní areál, který byl zapsán již LP 1225. Původní kostelík měl ale jiný název, kostel sv. Klimenta, a stával bezprostředně vedle dnešního chrámu sv. Ducha. Zde se taktéž patrně LP 1238 usadil slavný německý rytířský řád , který se rozhodl přebudovat starou jednolodní románskou rotundu na gotický chrám. Jak ale chrám v době jeho založení slavným německým řádem vypadal, dnes již nevíme, jelikož LP 1338 postihlo město rozsáhlý požár a zničilo i chrám německých rytířů. Takže tento dnes stojící chrám, který je v centru města, je již vlastně třetí verze a byl vybudován až v 15. století.

  Slavnou historii Hradec zažil v době krále Přemysla Otakara I., kdy jako tržní a obchodní město bylo povýšeno na svobodné královské město. Přemysl Otakar I. zde započal stavět gotický hrad a často zde přebýval spolu se svým synem a budoucím českým krále Václavem I. O generaci později král Václav II. město, jak již jsem psal, daroval své druhé manželce Elišce. Velký rozmach město prožilo za nástupu Lucemburků, a to hlavně za císaře a krále Karla IV. Karel zde kolem chrámu započal stavět náměstí s gotickým domy. Náměstí bylo již v jeho době nazváno Velké náměstí. Král Václav IV., zde zřídil špitál pro nemocné a přestárlé, na této bohulibé činnosti měla velkou zásluhu druhá Václavova manželka Žofie Bavorská.

  V době husitské se město postavilo na stranu Jana Žižky z Trocnova a možná tím bylo i ušetřeno jistému ničení. Bohužel však někdy na počátku husitské revoluce bylo husity město vykradeno, a nenávratně se zde ztratilo mnoho uměleckých skvostů, které městu daroval již Karel IV. Krásnou dobu plnou oprav a přebudování zažil Hradec v době Jiřího z Poděbrad, kdy král věnoval městu krásnou kašnu. Za vlády krále Vladislava II. Jagellonského byl Hradec patrně nejbohatším městem českého království, a to doslova. Město začalo vzkvétat a král daroval městu mnoho privilegii, které v té době měla jen Praha a Kutná Hora. Patrně ještě za doby krále Vladislava Jagellonského byl gotický chrám sv. Ducha Matyášem Rejskem přebudován a skoro v nezměněné podobě stojí dodnes. Město doporučuji navštívit, a pokud budete na krásném Velkém náměstí, zastavte se i v katedrále sv. Ducha, stojí za to.

Autor: Administrator

Diskuse

.

Speciály

Tipy