Dějiny národa Českého - KDO VŠECHNO JE POHŘBEN V KLÁŠTEŘE NA FRANTIŠKU

12. 09 2020

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

 Anežský klášter byl založen v roce 1231 dcerou českého krále Přemysla Otakara I. a jeho dhé manželky Konstancie z uherského rodu Arpádovců.Na dlouhou dobu se klášter stal útočištěm pro chudé a potřebné. Nejstarší částí kláštera byl v době jeho založení kostel sv. Františka. Zejména zde bylo rozhodnuto podle přání Anežky České, že zde budou, pokud to jen půjde, pochováni její přemyslovští příbuzní. A s jistotou se dá napsat, že zde měla být podle přání pochována i samotná Anežka.

  Prakticky první, kdo zde byl pochován po své smrti, byla v roce 1248 Anežčina švagrová, manželka krále Václava I. Kunhuta Štaufská. Mimochodem i ona se výrazně zasloužila o stavbu kláštera a podle kronikáře přispěla na stavbu nemalou částkou. Snad až 230 kop míšenských grošů. Netrvalo dlouho a za necelých šest let zde Anežka Česká pochovala i jejího milovaného bratra a českého krále Václava I. Stalo se 23, září roku 1253. Avšak srdce krále českého bylo po jeho smrti uloženo v dnešní obci Počáply nedaleko Králova dvoru u Berouna. Smrt si ale nevybírá, a tak v dětském věku, patrně to bylo 11 let, v klášteře byla pochována dcera krále Přemysla Otakara II.a Kunhuty Uherské Markéta.

  A pak nastal velice smutný den v Českém království. Smrt si přišla i pro zakladatelku kláštera Na Františku Anežku, jenž byla ještě v době své právem označována Svatá. Dnes ale již víme, že samotný akt svatořečení proběhl až na konci 20. století, tedy 12. listopadu 1989, kdy Anežku konečně oficiálně svatořečil papež Jan Pavel II. Její tělo však nemělo klid a podle všeho byla lebka sv. Anežky České zcizena nebo snad i zničena. Část Anežčiných ostatků na počátku 20. století objevil Simon Zuzka v klášteře El Escorial v Madridu. Dodnes je tak záhadou, kde Anežčina lebka vlastně je. V roce 1285 byla v centrálním průsečíku kláštera pochována další významná královna česká-manželka Přemysla Otakara II. Kunhuta Haličská nebo také Uherská.

  Další významnou osobou, jenž je dodnes pochována v klášteře na Františku, je dcera Přemysla Otakara II. a právě zmíněné Kunhuty Haličské Anežka Přemyslovna, jenž se stala manželkou Rudolfa II. z rodu rakouských Habsburků. Pochována zde byla ihned po své smrti v roce 1296. O tom, že si smrt nevybírá ani mezi dětmi, se můžeme znovu přesvědčit i dnes, natož v době středověké. Dalším ještě dítětem, jenž bylo v klášteře pochováno, byla dcera krále Václava II. a jeho první manželky Guty Habsburské taktéž Guta (Jitka).

  Tím ale výčet zde pochovaných nekončí. Kromě řádových sester zde v roce 1309 byla ještě uložena sestra královny Kunhuty Haličské Goffina Haličská. Anežský klášter se ale po staletí hroutil a spíše připomínal torzo. Až teprve ve druhé polovině 19. století se díky staviteli Josefu Mockerovi začal klášter přebudovávat. Přesto zde zejména v dobách husitských bylo mnoho náhrobků, kde leželi čeští Přemyslovci a jejich příbuzní, barbarsky zničeno.

 
.