Dějiny národa Českého - KLÁŠTER TEPLÁ (MARIÁNSKÉ LÁZNĚ) A BLAHOSLAVENÝ DUCHEM HROZNATA

12. 06 2021

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Premonstrátský klášter Teplá vznikl někdy v letech 1193 až 1197 díky Hroznatovi Tepelskému z Ovence, který do těchto míst povolal premonstráty z pražského Strahova. Klášter se pak stává na 800 let kulturním, duchovním i hospodářským centrem celého kraje s velkým významem pro město Mariánské Lázně.

  Tak, jako jiné podobné objekty, i samotný klášter prožíval období pádů a vzestupů. Ve 13. století byl vypleněn, v 14.století to pro změnu byla velká morová epidemie. Kolem roku 1470 se začínají zakládat klášterní rybníky a důležitým odvětvím se stává i těžba stříbra. Založila se zde díky prosperitě i velká řada rukopisů své doby. V 16. století sužují klášter luteráni a vážné nepokoje poddaných, vzniká zde špitál a L.P. 1549 je klášter opět zasažen morem. Válečné období Třicetileté války zasazuje klášteru velkou ránu běsněním Švédů, kteří objekt vyplenili. V letech 1690 až 1724 dochází k mohutné barokní přestavbě podle architekta Kryštofa Dientzenhofer.

  Významné části kláštera jsou vyzdobeny freskami, kapitulní síň je vymalována podobiznami světců na počátku 20. století. Původní románsko-gotickou podobu má v objektu kláštera již jen klášterní kostel Zvěstování Páně, který vznikl L.P. 1193 až 1232. Vysvěcen byl za přítomnosti českého krále Václava I Přemyslovce.

  Ústřední postavou kláštera v Teplé je Hroznata z přemyslovského rodu, jinak také český šlechtic, který se narodil L.P. 1160. Byl to velký cestovatel, a tak se L.P. 1193 vydal na křížovou výpravu do Svaté země, která mu byla umožněna právě díky založení kláštera v Teplé. Vlastnil kromě jiného i velká území na Litoměřicku, v Teplé měl i svůj hrad a dobře vybavenou družinu. Klášteru v Teplé pak věnuje celý svůj majetek a L.P. 1200 zakládá ještě ženský klášter v Chotěšově. Sám se později stává řeholníkem u premonstrátů právě v klášteře Teplá.

  Prosperující Teplá byla mnohým zdejším rytířům trnem v oku, a tak  byl Hroznata při jakési vizitační cestě chebskými rytíři přepaden a následně umírá na následky zranění L.P. 1217. Ve 13.století byl napsán Hroznatův životopis a Papež Lev XIII. ho L.P. 1897 blahořečí ( tedy stvrzuje jeho uznání). V roce 2004 je zahájeno biskupem Františkem Radkovským Hroznatovo svatořečení (kanonizační proces). Papežem Janem Pavlem II. byl Hroznata jmenován patronem Plzeňské diecéze. Hroznata byl pohřben přímo v klášteře v Teplé, jeho hrob je k viděni dodnes, i tento krásný klášter doporučuji navštívit.

 
.

Speciály

Tipy