Dějiny národa Českého - KOSTEL SV. FABIÁNA A SV. ŠEBESTIÁNA NA ŽIVOHOŠTI

6. 12 2020

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

   Živohošť je malá vesnice založena patrně L.P. 1057, přičemž zde docházelo k různým změnám v názvu samotné obce, jako Živohost. Živohoušť nebo Živhošť. Dnes již zaniklá vesnice se rozprostírala na obou březích řeky Vltavy a její hlavní část byla zatopena stavbou Slapské přehradní nádrže v roce 1954.

  Zhruba ve 12. století byla ves Živohošť knížecím loveckým dvorem s kostelem postaveným L.P. 1141 a dokonce se traduje, že na vánoční svátky zde pobýval i sám druhý český král Vladislav II. Přemyslovec. Královna Kunhuta Uherská (manželka krále Přemysla Otakara II.) darovala kostel sv. Šebestiána a sv. Fabiána rytířskému řádu Křížovníků s červenou hvězdou. Je to jediný rytířský řád založený v českých zemích. Řád vznikl za dob sv. Anežky České a jejího bratra krále Václava I.

  Oba břehy a obě části vesnice spojoval přívoz. Pod kostelem bývala jeskyně, která se po zatopení nachází zhruba 20 metrů pod hladinou přehrady. Byla zde umístěna socha Panny Marie, ke které se plavci chodili modlit za šťastnou a bezpečnou plavbu. Dnešní kostel, tak jak ho známe, tedy kostel sv. Šebestiána a Fabiána, byl postaven v románském slohu L.P. 1271. A posléze goticky přestavěn na počátku 14. století.

Sv. Fabián a sv. Šebestián.

 Legenda píše. Fabián se stal po smrti papeže Antera jeho nástupcem, to bylo L.P. 236. Papežem se stal podle legendy proto, že v průběhu papežského konkláve (volby papeže) usedla na Fabiánovu hlavu holubice, což bylo pochopeno jako Boží znamení. Fabián se vryl do podvědomí Říma tím, že reorganizoval církev, podle starého platného zákona. Byl také proti kacířství přicházející z africké církve. Zemřel mučednickou smrtí za císaře Deciuse 20. ledna L.P. 250.

  Svatý Šebestián je označován jako jeden z nejslavnějších světců křesťanské církve. Narodil se někdy okolo roku 280 a byl z římské šlechtické rodiny. Již od dětství měl nutkání pomáhat pronásledovaným křesťanům. Podle legendy měl Šebestián léčitelské schopnosti, když dokonce vyléčil i hluchoněmého římského vojáka tím,  že ho pokřtil a voják se zcela uzdravil. Krásná legenda má ale smutný konec, císař Dioklecián ho L.P. 288 nechal utlouct k smrti a jeho tělo hodil do městské stoky. Po svatořečení se stal patronem vojáků.

  Samotná ves Živohošť již dnes neexistuje, po napuštění přehrady se tato obec a její sakrální stavba (tedy kostel sv. Fabiána a Šebestiána) ocitly těsně nad hladinou přehrady. A v 90 letech 20. století byla dokonce zničena i věžička na kostele, k její opravě došlo až v roce 2003.

Na obrázkům : Kostel svatého Fabiána a Šebestiána v dnešní podobě... Svatý Fabián a svatý Šebestián.

 
.