Dějiny národa Českého - KOSTEL SVATÉHO KLIMENTA-OSADA NA POŘÍČÍ

30. 05 2020

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Praha-Nové Město

  Praha v době dávno minulé měla mnoho vesnic a osad, které dnes již ani neexistují, nebo jsou po nich pojmenovány jen části Nového Města pražského. Jednou takovou je osada, která je poprvé připomínána v době knížete Boleslava II. Její celý název zněl Mlýny na Poříčí. Zhruba ve druhé polovině 10. století se zde usadili převážně němečtí kupci a obchodníci, kteří zde na konci 10. století vybudovali románský jednolodní kostel sv Klimenta. Byl to vlastně druhý nejstarší románský kostel na pravém břehu řeky Vltavy. Zmiňuje se o něm listina Břevnovského kláštera vydána na konci roku 993. Dnes je připomínkou této románské stavby už jen základy apsidy. Kostel byl ale v roce 1096 poničen patrně rozsáhlým požárem.

  Na stejném místě byla v roce 1186 až 1195 postavena nová románská bazilika, která sloužila církevnímu řádu sv. Dominika (Dominikáni) od roku 1197. Kostel tomuto příchozímu řádu věnoval sám český kníže a budoucí král Přemysl Otakar I. Díky tomu byl klášter s přilehlým kostelem sv. Klimenta přebudován, jak zmiňuje Dalimil ve své česky psané kronice. Nejvýraznější bylo rozšíření presbytáře na úrovni hlavní lodi, dále zákristie a kostelu byl díky českému králi Přemyslu Otakaru I. darován i nový zvon. Ještě za dob řádu Dominikánů byla hned vedle kostela zřízena farní škola a první Novoměstský pivovar. Dále byl klášter obklopen hřbitovem, který zde vydržel do odchodu tohoto slavného řádu na konci 14. století.

  Na počátku roku 1406 byl celý klášter i s kostelem stržen a nahrazen nynější gotickou bazilikou sv. Klimenta. Až do vypuknutí husitské revoluce sloužil kostel jako farní, kde kázal odpůrce mistra Jana Husa Jan Protiva z Nové Vsi. Možná, že právě proto byla nakonec bazilika Janem Žižkou z Trocnova vypleněna a nakonec předána do rukou utrakvistů, kteří zde ale nejenže prodloužili hlavní loď, ale nechali zde udělat nástěnné malby. které zobrazovaly křížovou cestu.

  Po husitské době, někdy okolo roku 1550 dostal kostel nový zvon v nově přebudované věži. Patrně největší proměnou charakteru kostela bylo zaklenutí hlavní lodi impozantní gotickou žebrovou klenbou, která byla zřízena na konci roku 1578. Utrakvisté v samotném kostele působili do smutného roku 1621. Následně byl kostel svěřen opatům z nedalekého kostela sv. Petra. Kostel byl vyhledáván místní chudinou, která zde hlavně v zimních měsících našla své útočiště. Nakonec byl kostel výnosem císaře Josefa II., v roce 1784 zrušen.

  V roce 1793 kupuje poničený a vydrancovaný kostel novoměstský mlynář Michalovic, který na vlastní náklady kostel přebuduje a zřídí zde sýpky (stavba určená k uskladnění zrní a vymláceného obilí). Kostel spravovala rodina Michaloviců až do roku 1851, kdy jej získala protestanská helvetská obec, která kostelu věnovala varhany a nechala jej přebudovat do dnešní neogotické podoby. Dodám ještě. že kostel sv. Klimenta je nedaleko dnešní nemocnice u sv. Klimenta.

.