Dějiny národa Českého - KOSTEL SVATÉHO VAVŘINCE - VYSOKÉ MÝTO

20. 09 2020

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Nedaleko města Poličky na cestě na Hradecko ze směru z Ostravy se nachází město, jenž začalo psát svou historii v době českého krále Přemysla Otakara II. Vysoké Mýto. Jak už název naznačuje, město mělo vždy co dočinění s vybíráním mýta, jenž platili kupci při příjezdu do Čech za obchody. Vysoké Mýto má ale svoji historii o něco starší. Dokonce zde bylo na počátku 20. století objeveno, že zde stála osada již v době knížat Spytihněva II a jeho bratra, prvního českého krále Vratislava I. Přemyslovce, a dokonce již v této době mělo i svůj název, tedy Staré Mýto. Až teprve Přemysl Otakar II. ale započal stavět, za prvé kostel, jenž byl zasvěcen sv. Vavřinci, ale také náměstí, pro jeho dobu tak typické, které můžeme vidět snad ve všech českých městech, které český král Přemysl Otakar II. v polovině 13. století založil.

  Kostel sv. Vavřince je typickou ukázkou gotického slohu v období poslední Přemyslovců. Podle dochovaných zpráv se dnešní archeologové shodují, že dnešní gotický kostel byl vlastně jakousi přístavbou původního raně románského kostelíku, o jehož stavbě ale chybí záznam, a tudíž se neví ve které době byl započat. Přemysl Otakar II. vlastně původní kostel ,jak tomu bylo zvykem, nenechal strhnout, ale volně na něj svou gotickou stavbou navázal. Kostel sv. Vavřince je kamenný trojlodní chrám, z něhož se do dnešní doby díky husitské revoluci zachovala původní jižní loď a věž, která je pro kostek tak typická. Ještě před husitskou dobou byl kostel sv. Vavřince z podnětu pánů z Limberka v roce 1375 rozšířen a byla postavena i druhá věž

  V době husitské revoluce bylo poničeno nejen město, ale také i samotný chrám sv. Vavřince, Město bylo napadeno zejména Pražany vedené Janem Želivským, který město obklíčil ze tří stran a mnoho obyvatel nechal zmasakrovat. Těsně před svým odchodem bylo město vypáleno. Zničeno byla na více jak tři sta domů. Které byly na počátku 16. století obnoveny. Ani samotný chrám sv. Vavřince nebyl zničením v době husitských válek ušetřen. V roce 1461 byl kostel neznámým žhářem zapálen a oheň dodělal tak dílo zkázy.

  Jižně od kostela byla v době císaře Ferdinanda I. Habsburského vybudována renesanční zvonice, jenž byla dostavěna až roce 1583. Dnes se zvonice již nepoužívá. Po velkém požáru, jenž kostel postihl v roce 1774 byl kostel nejdříve opraven a posléze byl opraven i hlavní oltář, která byl doplněn obrazem Petra Jan Brandla, jenž se původně nacházel v klášteře v Sedlci u Kutné Hory. Kostel byl nakonec do dnešní podoby přebudován v neogotickém sluhu v letech 1892 až 1898 Josefem Mockerem. Město a jeho návštěvu doporučuji.

 
.