Dějiny národa Českého - KUTNÁ HORA

25. 10 2018 |

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Středočeské město Kutná Hora jejíž největší dominantou je chrám sv Barbory, tedy kostel, který soupeří s pražskou katedrálou sv. Víta. Byl postaven podle návrhu mistra kamenického Jana Parléře. LP.1388 byla zahájena stavba chrámu na půdorysu katedrály s věncem kaplí kolem chóru.

  Trojlodí bylo později rozšířeno na pětilodí. Stavbu přerušily husitské války a pokračovala až do osmdesátých let 15. století. Z počátku ještě v parléřovském duchu pod vedením mistra Hanuše. S příchodem Matyáše Rejska se projevily nové soudobé tendence, nejpřesvědčivěji na klenbě chóru dokončené kolem LP. 1499. Od LP. 1512 řídil stavbu mistr Benedikt Reid. Navrhl elegantní krouženou klenbu, která však byla provedena až po jeho smrti LP. 1534.   Jezuitské barokní úpravy odstranila regotizace kolem 19. století, při níž bylo pětilodí o jedno pole prodlouženo a uzavřeno pseudogotickým průčelím. V kněžišti je umístěno překrásné gotické pastoforium pocházející z dílny Matyáše Rejska, vytvořeno kolem LP. 1510.

  Další dominantou města je Vlašský Dvůr, tedy areál královského městského hradu a mincovny, který nechal král Václava IV. koncem 14. století přestavět po vzoru svých pražských městských paláců. Nejpozoruhodnější ukázkou dvorského stylu té doby je kaple s osobitou architekturou arkýře. Také nedaleký hrádek, postavený královským rychtářem Václavem z Donína LP. 1410, je zajímavou ukázkou městského šlechtického díla. I jeho exteriér od přestavby koncem 15. století zdobí v průčelí polygonální arkýř, který je vlastně závěrem kaple sv. Václava. Druhý, jednodušší arkýř je orientován do ulice.  

  Kamenná kašna pochází z doby vrcholného rozkvětu města z konce 15. století a je to také u nás zcela ojedinělá památka. Výrazně architektonicky řešená pozdně gotická Kamenná kašna má tvar dvanáctiúhelníku s pilíři na hranách.Je bohatě zdobena fiálami a slepými kružbami tvaru oslího hřbetu s plaménkovým dekorem.

  Samotný vznik města Kutná Hora souvisí s těžbou stříbrné rudy, která zde propukla již ve 13. století. A byla v době středověké patrně největší zásobou stříbra v Evropě. Toto město doporučuji navštívit, už jen proto, že zde, stejně jako v Praze, na Vás dýchne nádherná a dobrodružná doba středověku.

Diskuse

.