Dějiny národa Českého - Lovecký hrad Jivno-Středočeský kraj

22. 02 2020

www.inadhled.cz    Autor: Aleš Hroník

  Lovecký hrad Jivno českého krále Václava I. stával nad krásným údolím říčky Klíčavy ve Středních Čechách. Hrad především sloužil k pohodlnému pobytu urozených hostů a samotného krále Václava I. Původ Jivna sahá ale až do 11. století, kdy zde stávala dřevěná tvrz. Dobové jméno názvu však dnes již neznáme. Hrad byl patrně LP 1551 přebudován.

  Samotný hrad měl podle všeho obdélníkový půdorys, malé čtvercové předhradí a větší obytnou část se třemi hradbami. Byla zde taktéž klenutá kaple, k obraně hradu sloužila strážná věž, vestavěná do jedné z hradebních zdí. V době husitských válek začal hrad upadat a pustnout. Otázkou je, proč husité nevýznamný lovecký hrad ničili. Z vojensko-strategického hlediska byl pro ně hrad Jivno nevýznamný, přesto jej hlavně radikální husitské křídlo zničilo. Jediné vodítko k této akci byl fakt, že se na hradě ukryl církevní řád, který prchal z Prahy v době husitské revoluce LP 1419.

  K hradu se váže i jedna pověst o pokladu, která pochází právě z doby husitských válek. Pověst praví, že nějaký čas po husitské reformaci, která byla v roce 1434 poražena, muž nebo měšťan Říha, obyvatel nedalekého Zbečna posedlý vidinou zakopaného bohatství pátral v ruinách Jivna, až narazil na díru, vedoucí do podzemí hradu. Zde údajně objevil zbytky sklepení, v něm hromadu zlatých mincí a vzácných předmětů. Cesta dolů však pro něj byla nebezpečná, jelikož hrozilo zřícení vchodu i celé podlouhlé chodby. Říha si do kapsy a pytle nacpal poklad a spěchal ven z hradu. Sotva vylezl, vchod se zřítil a on strachy vyděšený prchal z hradu pryč. Mezi lidmi se říkalo, že poklad střeží zlý lesní duch Dyma, a protože se již stmívalo, Říha se domníval, že ho zlý duch pronásleduje. Zcela vyčerpaný doběhl k říčce Klíčavě a zhroutil se. Kdy se tato příhoda odehrála se můžeme jen domnívat.

  Hrad posléze koupil jistý šlechtic Jan Žďárský ze Žďáru, významný majitel kladenského panství a zároveň hejtman na hradě Křivoklát. Bohužel i po přestavbě začal hrad nadále chátrat. Po smrti šlechtice ze Žďáru se prakticky o hrad již nikdo nestaral, takže dnes jsou z něho patrné jen zbytky. Navíc se hrad nachází v oblasti, kam nepovolaný nemá přístup, je totiž ve střeženém lesním areálu, který patří k prezidentské rezidenci v Lánech.

  Na počátku roku 1927 archeologové prozkoumali celý areál hradu, kde byly vykopány hradní základy. Na hradě, který byl v dobách krále Václava I. Přemyslovce vyhledávaný šlechtou a panstvem, už dnes prakticky nic z jeho slávy neuvidíte. Známá už je jen legenda o Říhovi, který byl nakonec rád, že si při touze po bohatství zachránil holý život.

.

Speciály

Tipy