Dějiny národa Českého - MĚSTO HOŘOVICE A NOVÝ ZÁMEK

11. 09 2021

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

   V písemných pramenech se s Hořovicemi setkáváme v polovině 13. století, kdy se zde usídlil slavný šlechtický rod Žerotínů z Hořovic. Město Hořovice se nachází v okrese Beroun ve Středočeském kraji. Plichta ze Žerotína založil město a zmiňuje jej i Dalimilova kronika jako velkého a slavného hrdinu, který způsobil králi Albrechtovi Habsburskému škody při jeho vpádu do Českého království L.P. 1307. Plichta ze Žerotína válčil také ve službách anglického krále a po boku českého krále Jana Lucemburského. Tvrz, která byla stavěna ve 13. století, byla postupně přestavěna na obranný hrad, a v 16. století na krásný renesanční zámek .

  Hořovické panství získala L.P. 1622 velmi levně Marie Eusebie ze Šternberka, manželka místodržícího Českého království Jaroslava Bořity z Martinic. Martinicové vlastnili panství a zámek do konce 17. století, pak je vlastnil rod slezských pánů z Vrbna a Bruntálu. První jmenovaný, hrabě Jan František zámek komplexně přestavěl. L.P. 1852 Vrbnové prodali panství i se zámkem hessenskému kurfiřtovi Friedrichovi Wilhemovi, knížeti z Hannau. Potomci knížete z Hannau ho spravovali do roku 1945.

  30. června téhož roku byl Nový zámek zestátněn. A v průběhu 50. let 20 století zde byla ubytována i Rudá a Sovětská armáda, která ale zámek dost poničila a nenávratně rozkradla. Nějaký čas zde byla zřízena pošta. V 90. letech 20. století byl Nový zámek komplexně zrekonstruován do dnešní krásné a romantické podoby.

  Starý zámek, který je nedaleko, byl nejdříve v držení rodu pánů z Říčan, který jej posléze prodali rodu pánů z Vrbna. Vzhledem tomu, že rod z Vrbna postavil zámek nový, tak starý sloužil jen jako ubytovna úředníků. Nakonec se starý zámek dostal do držení hraběte Jindřicha ze Šaumburgu. Po jeho smrti byl taktéž zámek zestátněn.

Na obrázcích: Nahoře Nový zámek, dole Starý zámek.

 
.

Speciály

Tipy