Dějiny národa Českého - MĚSTO JIHLAVA

8. 01 2022

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Město Jihlava se nachází cca 115 km od Prahy v kraji Vysočina. A založeno bylo za českého krále Václava I. Přemyslovce. Celé město bylo v majetku želivského kláštera. LP 1240 přešlo město do vlastnictví krále Václava I. Někdy v této době bylo založeno také horní město. 

  Kostel sv. Jakuba Většího.

  Stavba začala současně se založením města LP. 1243. Rozestavěný kostel však někdy LP. 1256 vyhořel. Současně s nápravou škod byl vybudován a křížově zaklenut dlouhý chór se sakristií a nedokončený kostel byl LP. 1257 vysvěcen. Křížová klenby halového trojlodí však pochází až z 80. let čtrnáctého století. V monumentálním západním dvouvěžovém průčelí je osazen hlavní portál. Kostel byl postupně upravován a stále rozšiřován o kaple v 15. a 16. století, později přestavěn do barokního slohu a LP. 1702 doplněn velkou osmibokou kaplí Bolestné Panny Marie. Barokní úpravy odstranila neogotika na přelomu 19. a 20. století. Kostel je dodnes vzácnou a jedinečnou památkou jihlavského náměstí.

  Kupecké domy

  Další vzácnou památkou města Jihlavy jsou kupecké domy. Jsou osobitým typem renesančních staveb, jaké jinde nenajdeme. Ve velkém počtu jsou na rozměrném hlavním náměstí. Jejich nejznámějším prvkem jsou vnitřní krytá nádvoří (dvorany) členěná často arkádami, okny i schodišti Tyto prostory sloužily zřejmě jako vzorkovny zboží. Charakteristickým prvkem architektury těchto měšťanských paláců jsou také krásné rohové arkýře.

 Všem vřele doporučuji navštívit.

 
.