Dějiny národa Českého - NÁSTĚNNÉ MALBY - Kaple sv. Václava ve svatovítském chrámu

7. 03 2020

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Korunní katedrála sv. Víta má dodnes své poklady přímo pod střechou vznešeného chrámu. Jedním z nich je nástěnná malba svatováclavské legendy nad vodorovnou římsou. Monumentální obrazy na stěnách kaple vyprávějí legendy o životě sv. Václava, o jeho umučení. převezení těla ze Staré Boleslavi do Prahy a mnoho vykonaných zázraků během translace.

  Cyklus rozdělený ve třech pásech do dvaceti devíti obrazů zaujímá plochu 233 metrů čtverečních. Obrazy svatováclavské legendy měly být nad římsou již podle koncepce vytvořené Karlem IV., ale nikdy se nepodařilo výzdobu uskutečnit. Roku 1961 však restaurátoři objevili na východní stěně pod renesančními malbami zbytky maleb provedených temperou, která patrně odpovídá tradici české nástěnné malby ze 15. století. Starší než renesanční cyklus je na východní stěně hned vedle sochy sv. Václava, také obrazy zemských patronů a mučedníků a andělů. Podle písemné zmínky z roku 1484 nejmenovaný malíř kaple přijal tři kopy grošů, za tuto provedenou práci.

  Podnět k namalování svatováclavského cyklu nejspíše vzešel od české šlechty a svatovítských prelátů. Král Vladislav II. Jagellonský, který štědře přál obnově pražské panovnické rezidence a výstavbě dvorního kostela, jej přijal jako součást svého politického programu Snad na něj také působila znalost českých dějin, především však vědomí o příbuzenství s Lucemburky, a tím i s Přemyslovci. Ačkoli známe jména několika dvorních malířů krále Vladislava II. Jagellonského, nepodařilo se je ztotožnit s tvůrcem svatováclavského cyklu v kapli sv. Václava. v Chrámu sv, Víta. Přesto máme k dispozici jedno jediné jméno, a tím byl mistr litoměřického oltáře Albrecht Durer. Je tedy možné, že právě tento významný malíř je autorem nástěnné malby v chrámu sv. Víta a svatováclavského cyklu, který zdobí kapli sv. Václava dodnes. Není však vyloučené, že malíř zůstal v anonymitě na příkaz samotného českého krále Vladislava II. Jagellonského. Až teprve o několik let později byly malby dokončeny, a to za panování krále Ferdinanda I. Habsburského a jeho manželky Anny Jagellonské.

  V polovině 20. století byly malby konečně zrestaurovány do dnešní podoby Tohoto nelehkého úkolu se zhostil malířský mistr Gustav Miksche, který svou práci započal v polovině roku 1961. Práce trvala necelé tři roky. Je to patrně největší nástěnná malba na území České republiky. Ke kapli sv. Václava v chrámu sv. Víta se zde ještě vrátím. A dozvíte se mnohé zajímavosti nejen o samotné stavbě, ale i o lidech, kteří na této stavbě pracovali.

.

Speciály

Tipy