Dějiny národa Českého - OLOMOUC

19. 02 2022

www.inadhled.cz  Autoři: Aleš Hroník a Jitka Čížová

  Krásné a romantické město Olomouc, kde zahájil na počátku 12. století údělný kníže Svatopluk v areálu přemyslovského hradu stavbu trojlodní baziliky, budovy kapituly a paláce, dokončil ji však LP. 1131 až první olomoucký biskup Jindřich Zdík. Velká gotická přestavba po rozsáhlém požáru LP. 1266, četné další úpravy a konečně neogotická přestavba v letech 1883 až 1892 vedly téměř k úplnému zániku této vynikající romantické architektury. Vnější stěny paláce se však zachovaly ve zdivu mladších staveb a LP. 1868 byla objevena zazděná románská okna dokládající vynikající uměleckou a řemeslnickou úroveň. Právě tyto kvality vedly k tomu, že biskupský palác byl dlouhá léta pokládán za sídlo moravského knížete. Dóm, jak se dnes tato stavba také nazývá, je opravdovou dominantou celého města, a musíme uznat, že stavba je velmi podobná pražské katedrále sv. Víta.

  Dalším chrámem města Olomouc je kostel. sv. Mořice. Při starším kostele byla LP. 1398 postavena mohutná zvonice a městská hláska, která se stala po zahájení stavby nového kostela na více jak čtrnáct let další dominantou města. LP. 1412 následovala stavba severní věže. Stavební práce přerušené husitskou revolucí pokračovaly až LP 1440. A dokončeno bylo i halovým trojlodím zastřešeném však křížovou klenbou. Poslední gotické úpravy kostela sv. Mořice nastaly v LP. 1492. Hlavní portál a dvouvřetenové schodiště jižní věže jsou patrně dílem brněnské svatojakubské huti  z doby okolo LP. 1500.

  Svatý kopeček, tedy areál kostela Nanebevzetí Panny Marie, je další velkolepou stavbou v Olomouci. Premonstráti z kláštera Hradisko se LP. 1669 rozhodli nahradit zaniklou kapli novým poutním kostelem. Tuto dominantu navrhl Italský stavitel Giovanni Pietro Tencalla na výběžku Nízkého Jeseníku na Olomoucí. Jednolodní kostel s kopulí a s dvouvěžovým průčelím, které se stalo dominantou nejenom moravské metropole, ale také celého kraje. Tento efekt LP. 1712 ještě znásobila přístavba souměrných křídel premonstrátské rezidence podle projektu Domenica Martinelliho.

  Součásti poutního areálu je také ambit s třemi kaplemi a působivá terasa se sochařskou výzdobou a překrásnou vyhlídkou na město. Zde také v horkém letním srpnovém odpoledni vydechl poslední přemyslovský panovník Václav III., který zde byl LP. 1306 zabit.

  Ještě bych se chtěl zmínit o další velkolepé stavbě, a tou je sloup Nejsvětější Trojice a souboru krásný kašen. Vedle velkoleposti barokních budov na náměstí v Olomouci se poněkud zapomíná na skutečnost, že baroko změnilo náměstí našich měst i českou a moravskou krajinu.

  Vynikající ukázkou této architektonické a sochařské produkce je soubor šesti olomouckých kašen a sloupu Nejsvětější Trojice. Vznik se datuje LP. 1683 a dokončena byla LP. 1754. Dnes tento sloup a kašny jsou zapsány do seznamu UNESCO. Město Olomouc je opravdu krásné a romantické, doporučuji jej navštívit. Třeba kvůli blížícím se vánočním adventům, které jsou zde opravdu překrásné a romantické. Tak šťastnou cestu všem.