Dějiny národa Českého - PERUC - Tam kde spatřil Oldřich Boženu

14. 02 2020

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Jen málokdy stál přemyslovský rod tak těsně nad propastí vymření, jako tomu bylo na samotném počátku 11. století. Přestože Boleslav II. zanechal tři syny, počínáni nejstaršího z nich Boleslava III. nebylo zrovna dynasticky uvědomělé. Jednoho bratra nechal vykastrovat (Jaromíra). druhého chtěl dát zabít (Oldřicha) - a to sám neměl mužského potomka. Svoji jedinou dceru provdal za příslušníka rodu Vršovců, kterému ovšem o masopustní hostině LP 1003 vlastnoručně srazil hlavu. Jedinou nadějí kontinuity pražských knížat se stal Oldřichův jediný syn a poslední příslušník Přemyslovců, nelegitimní Břetislav.

  I doba historických Přemyslovců, doba opřená o víceméně hodnotné prameny, má svá téměř ,,mytologická" místa. Romantická historka o setkání Oldřicha se selkou Boženou se bezesporu někde odehrála - koneckonců šlo o událost, která zachránila Přemyslovce před vymřením. Přibližně dokážeme toto osudové setkání i časově zařadit - došlo k němu patrně LP 1002, kdy se Jaromír (starší bratr Oldřicha) s Oldřichem na krátkou dobu vrátil z exilu do Čech. O Oldřichovi pak až do LP 1012 vůbec neslyšíme. Dokonce se předpokládá, že celou dobu pobýval v cizině, nejspíše v Německu. A po roce 1012, kdy se chopil vlády v Čechách, už k setkání dojít nemohlo- ze spojení knížete a selky se přece zrodil Břetislav, který LP 1021 musel být dospělý: tehdy totiž unesl svoji budoucí ženu Jitku ze svinibrodského kláštera. Co ovšem neznáme vůbec, je místo, kde k setkání Oldřicha a Boženy došlo.

  Kosmas historku nelokalizoval, patrně to nepovažoval za důležité, možná jméno té ,,selské vsi" ani sám neznal. On sám totiž popisuje událost o více než sto let později. Mnohem mladší legendista Dalimil ve své kronice z počátku 14. století uvádí, že kníže lovil v okolí Postoloprt, až teprve Václav Hájek z Libočan v 16. století zapsal: A že se zalíbila knížeti perúc, té vsi dal sám kníže Oldřich místu jméno Peruc. Kdoví, kde k tomu vlastně došlo. Václav Hájek taktéž připomíná dub, pod nímž podle místa tradice kníže Oldřich odpočíval se svými druhy. Dub, patřící k nejznámějším památným stromům u nás, stojí v hlubokém údolí pod Perucí. Dále se Václav Hájek zmiňuje i o Boženině studánce v centrální části vesnice. Právě tady měla podle Hájka z Libočan prát Božena prádlo a zde ji měl poprvé kníže Oldřich spatřit a vzplanout žárem lásky.

  Připomínám, že vesnice Peruc se nachází na severozápadě Čech v okrese Louny na řece Ohře. Nad textem je fotografie Boženiny studánky. Nemáte li tedy program na víkend, tak ste ho právě objevili.

.

Speciály

Tipy