Dějiny národa Českého - ROMÁNSKÉ SAKRÁLNÍ STAVBY-ROTUNDA SV. JIŘÍ (ŘÍP)

9. 05 2020

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Rotunda sv. Jiří nebo sv. Vojtěcha?

  Bájí a legendou opředené návrší zvané Říp skrývá mnohé nevysvětlitelné záhady. Patrně ta nejznámější, kterou jistě všichni známe, je o příchodu jistého lecha zvaného Čech. který na naše území podle legendy přišel spolu se svým bratrem Mechem (Měškem) a sestrou, nám dosud neznámého jména. Ale ona to zase taková "legenda" nebyla. V průběhu 5. století skutečně takový muž do naší budoucí domovinu přišel, když byl vyhnán, nebo spíše pronásledován Římany za vraždu jednoho ze slavných římských vojevůdců.

  Podle legendy mantovského biskupa se ukryl právě na našem dnešním území, až teprve po několika staletí bylo toto místo označeno Dalimilem jako Říp. Co bylo s osudem lecha, který se podle všeho jmenoval Čiech a pocházel od města Bogo-tedy přeloženo Bagdád, napíši příště, ale jak se vlastně utvářely dějiny Řípu.

  První písemné zmínky na návrší se ale datují daleko později, a to v době, kdy byla na hoře Řípu postavena románská jednolodní rotunda knížetem Soběslavem I. Přemyslovcem. Kníže Soběslav započal stavět rotundu roku 1126. Zasvěcena byla sv. Jiří, tedy světci, který podle římské legendy bojoval z drakem. Rotunda byla započata těsně po vojenském střetnutí českého knížete Soběslava I. s Ottou Olomouckým u Chlumce, nedaleko Ústí nad Labem, kde nakonec zvítězil zcela jednoznačně vládnoucí Soběslav I.

  Ale tato stavba nebyla na hoře Říp jediná. Víme, že před založením Soběslavovi rotundy sv. Jiří na tom samém místě již stával kostelík nebo kaple, která byla taktéž zasvěcena sv. Jiří. Je totiž archeologicky prokázáno, že před svatojiřskou rotundou zde stával kostelík, který se patrně stavěl již v roce 1039, tedy v roce, kdy jiný kníže Břetislav I. přivezl do Čech ostatky sv. Vojtěcha Slavníkovce. Zároveň jsem ale zjistil díky jisté legendě, že i rotunda, kterou stavěl zmíněný kníže Soběslav I., byla zasvěcena spíše sv. Vojtěchovi a až na počátku 16. století byla ta samá rotunda přejmenována na rotundu sv. Jiří. Proč tomu tak bylo, to už jsou jen domněnky. Je pravdou, že sv. Jiří byl patronem rodu Přemyslovců.

  V průběhu staletí se kostel stal poutním místem. Dnešní podoba rotundy je díky stavebním úpravám, které probíhaly od roku 1867 do roku 1881. Patrně největším zásahem při stavebních úpravách byla výměna starého románského oltáře za zcela nový neogotický. Zazděn byl i původní vchod do rotundy, což bylo kritizováno ze strany jednak historiků, ale i archeologů. Rekonstrukce byla tímto necitelná a zcela určitě zničila původní rotundu. Kostel dostal i novou omítku, která ale při posledních fází druhé světové války byla nacisty poničena.

  V 60 a 70 letech 20. století byla rotunda sv. Jiří neorománsky přestavěna do dnešní podoby. Čechem jsme začal a Čechem skončím. Záhadou kolem jeho jména bylo i návrší Říp, tady se podle legendy praotec Čech měl usadit a pronést slavnou větu: Toto jest místo, které mlékem a strdím oplývá-bylo ale tomu tak?

.