Dějiny národa Českého - ROTUNDA SV. KATEŘINY - ZNOJMO

3. 10 2020

 www.inadhled.cz   Autoři: Aleš Hroník a Jiří Zubek

  Perla hradu Znojma, to je rotunda sv. Kateřiny. Je prastarou architektonickou památkou a pravým klenotem románského umění, jsou zde monumentální malby na jejích vnitřních stěnách. Je tak trochu zázrak, že se dochovaly, vždyt rotunda stojí v areálu pivovaru.

  Rotunda samotná byla vybudována za časů knížete Břetislava I. Přemyslovce kolem roku 1019. Samotné malby však spadají do 12 století do panování knížete Konráda II. Znojemského. Malby jsou nejstarší ucelenou ukázkou vyspělosti našeho nástěnného malířství. Na kopuli, jak bývávalo zvykem, se rozevírá vidina nebeského Jeruzaléma. Okruhovou stěnu pokryl neznámý mistr třemi cykly. V dolní lince zachytil Kristův rodokmen, střední přemyslovskou pověst o Libuši a Přemyslu Oráčovi ze Stadic, v horní rodokmen vládnoucích Přemyslovců. Samotné malby tak údajně byly vytvořeny ke svatbě Konráda II. s Marií Srbskou, která se v rotundě samotné konala L.P 1134.

  Při povýšení města Znojma za krále Přemysla II. Otakara byla rotunda L.P 1226 podřízena kostelu sv. Mikuláše. L.P 1287, se stala farním kostelem ke kostelu sv. Michala. Český pán Jindřich z Lipé L.P 1320 daroval rotundu jeptiškám svaté Kláry. Až nakonec rotundu získalo samotné město Znojmo L.P 1551 jako dar od panujícího krále a císaře Ferdinanda I. Habsburského. Samotný pivovar vznikl při rotundě L.P 1710 a při jeho budování byly zničeny přilehlé budovy až na samotnou rotundu, a aby toho nebylo málo, tak byl v rotundě umístěn chlívek pro prasata, až tak se o nejcennější památku město Znojmo "staralo" .

  L.P 1830 byla sice rotunda opravena, ale zase se v ní při pivovaru tančilo a proudem teklo pivo. Bylo tedy s podivem, že rotunda nespadla díky těžkým vozům, které odvážely a přivážely sudy piva. Na lepší časy se začalo blýskat v letech 1891 až 1893, kdy došlo k její první rozsáhlé rekonstrukci, a v roce 1938 se začalo i z restaurací samotných maleb. Ocitnete-li se někdy ve znojemské rotundě, vězte, že jste vkročili do naši nejstarší obrazárny. Vřele doporučuji.

 
.