Dějiny národa Českého - SKALNÍ HRAD SLOUP V ČECHÁCH

18. 07 2020

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Od pravěku byla oblast nedaleko dnešní České Lípy vždy spojována se skalnatým masívem, jenž je ještě dodnes patrný. Možná, že právě díky tomu byl na počátku roku 1303 postaven hrad přímo v srdci skály, která chránila celou oblast na Českolipsku. Slavnými staviteli tohoto hradu byl známí středověký panský rod Ronovců nebo také Hronovců.

  Tento jeden z nejstarších šlechtických rodů se poprvé připomíná již na konce 11. století. Postupem času si rod Ronovců postavil svá rodová sídla a jeden z nich byl i skalní hrad Sloup, který započal stavět Čeněk z Lipé v době českého krále Václava II. Přemyslovce. Již v dobách knížecích Přemyslovců zde na tomto místě stávalo nemalé hradiště, které se nacházelo přímo nad skálou. Dnešní archeologové odhadují, že již na počátku 10. století zde stávala strážná tvrz, která byla předchůdcem pozdějšího Ronovského hradu Sloup.

  V době českého krále Jan Lucemburského byl hrad Sloup ještě obehnán kamennými hradbami, které nechal vybudovat v roce 1330 Hynek Berka z Dubé. Tento významný zakladatel šlechtického rodu Berků z Dubé byl vzdálený příbuzný Ronovců. Díky sňatkové politice, která ve středověké době jen kvetla, získal hrad Sloup právě Hynek Berka z Dubé. V době husitských válek byl hrad Sloup často v obležení, a to zejména v roce 1427, kdy se zde usídlil nezvaný host, loupeživý rytíř Mikeš Pancíř ze Smojna, který takto v době husitských válek získal i nedaleký hrad Výroj. Tento lapka ve službách pánů z Vartenberka podnikal časté nájezdy i do nedaleké Lužice. Odměnou mu byla vojenská výprava přímo do srdce Lužice, kde ale podle písemných zpráv neuspěl.

  Následně nato bylo ze strany Lužických pánů vypravena trestná výprava proti němu, ale ta díky hradu Sloup skončila fiaskem. Je jisté, že hrad nebyl dobyt i díky svému terénu. Tato lužická výprava se datuje do roku 1444. Rok poté byla ze strany Lužických vyslána další vojenská výprava, ta ale byla úspěšná díky vyhladovění obránců hradu Sloup. Hrad byl při této druhé výpravě poničen a nakonec vypálen.

  Pod trestem smrti loupeživý rytíř Mikeš Pancíř ze Smojna slíbil, že hrad již nikdy neobnoví, ale jakmile lužické vojsko odtáhlo, začal Mikeš v obnově hradu, která trvala tři roky. V roce 1455 předal Mikeš hrad Sloup svým dvěma synům, kteří ale nakonec hrad LP 1471 prodali zpět pánům z Dubé. Následující necelé dvě století byl hrad poklidným místem pánů z Dubé. Až teprve v době třicetiletého válečného období byl hrad Sloup Švédy výrazně poničen. Zejména v roce 1639 byl opět hrad švédským generálem Johanem Benérem a jeho vojsky vypálen. Smutné bylo to, že již nikdy nebyl obnoven, takže se z něho stala doutnající ruina.

  V roce 1678 získal hrad poustevník Ferdinand Hroznata z Kokořova. Hrad se tak od té doby stal vyhledávaným místem poustevníků. Údajně se jich zde vystřídalo asi šest. Posledním majitelem hradu Sloup byl v roce 1780 Filip Josef Kinský. Výnosem císaře Josefa II. byl ale hrad jako poustevna v roce 1785 zrušen. I přesto zde rod Kinských zůstal až do roku 1940, kdy byl hrad zkonfiskován a stal se kulturní historickou památkou severních Čech.

 
.