Dějiny národa Českého - TÝNEC NAD SÁZAVOU

28. 06 2020

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Dva kamenné hrady z dob vznešených Přemyslovců

  Naše putování po historii měst, hradů a tvrzí započneme v malém městečku na řece Sázavě Týnec nad Sázavou. Toto malebné město, jenž se pyšní románskou stavbou, kterou snad započal stavět již v 11. století kníže Břetislav I., je nedaleko Benešova. Podle archeologů je hrad vlastně pozůstatek románského kostela, který podle dochovaných zpráv stavěl kníže Břetislav I. Původně zde ale jistě stál hrad dřevěný a až v následujícím období zde patrně kníže přistavěl románskou rotundu.

  Hrad měl obranný charakter, to vzhledem k tomu, že je položen na vysutém kopci nad řekou Sázavou z jedné strany a z druhé strany kryt Janovickým potokem. Hrad byl nejprve v držení jistého rytíře Oldřicha z Týnce, po němž se patrně jmenuje dnešní celé město. Tuto skutečnost potvrzuje listina vydaná na konci roku 1318. Tento rytíř byl prvním předkem dalšího pozdějšího slavného panského rodu Medků z Valdeka, jenž hrad vlastnil od poloviny 14. století do konce století následujícího. Mezi známé majitele tohoto románského hradu, který nebyl snad nikdy přestavován, byl mimo jiné Zděnek z Valdeka a jeho syn Protiva z Valdeka, jeden z milců římského a českého krále Václava IV.

  Po vymření tohoto panského rodu měl Týnecký hrad mnoho majitelů, ale žádný z nich neměl o tuto románskou památku valný zájem. Pozoruhodně na této stavbě je, že jedna část hradu nebyla spojována maltou, která se v Čechách začala používat již v době knížete Boleslava I. Takže je zcela možné, že hrad byl postaven jen jakási strážná věž, která nebyla ani obydlena.

  V první polovině 18. století se zbytky románského hradu staly majetkem nedalekého zámku Konopiště v Benešově. Týnecký hrad ale stále více chátral, nebyl zájem o jeho obnovení nebo alespoň částečnou opravu? Teprve jistá hraběnka Marie Anna O Kelly započala s určitou obnovou, alespoň spodní části hradu, tak aby mohl být obyvatelný. V dnešní době je hrad v majetku církve Českobratrské.

  Město Týnec nad Sázavou a jeho historie se započala psát až v roce 1318, tedy v době panování krále Jana Lucemburského. Nedlouho po založení města započala stavba ještě jednoho nedalekého hradu, který se jmenuje Zbořený Kostelec. První písemná zmínka o tomto hradu se datuje LP 1342.. Archeologové ale soudí. že byl hrad Zbořený Kostelec pravděpodobně založen již za krále Václava II. Přemyslovce. I tento kdysi honosný a velký hrad byl v držení pána Oldřicha Medka z Valdeka. Až teprve v roce 1357 hrad odkoupil samotný císař římský a český král Karel IV.

  Hrad měl ještě několik majitelů. Mimo jiné i jistého Kuneše z Roztok a Dubé, který hrad vlastnil v době husitské revoluce, a vzhledem k tomu, že stál na straně katolíků, tak byl hrad Zbořený Kostelec zcela zničen. Je pravdou, že jeho torzo ještě zpět v dobách Jiříka z Poděbrad dobyl český šlechtic a nejvyšší hejtman Zdeněk z Konopiště a Šternberka, ale ani tento významný šlechtic nezabránil jeho zboření. Od toho název Zbořený Kostelec. Dnes po něm zůstali jen valy a vstupní brána.

 
.