Dějiny národa Českého - ZÁMEK DĚČÍN A MĚSTO DĚČÍN

2. 10 2021

 www.inadhled.cz   Autor:Aleš Hroník

  Původní slavná tvrz byla vystavěna na počátku 12, století. Patrně do L.P. 1306 patřila tvrz králi Václavovi III. Až český král Václav III. Přemyslovec ji postoupil pánům z Vartemberka. Ti také měli na svědomí přestavbu slavné původní tvrze na gotický hrad, který se stal dominantou města Děčína. Nejvýznamnější změnu prodělal hrad za slavného rodu rytířů z Bunau. Ti se zasloužili o jeho přestavbu do podoby renesančního zámku zhruba na počátku 16. století. I přes modernizaci zůstal zámek statut pevnosti.

  Při neslavné válce o rakouské dědictví se na Děčínském zámku vystřídalo mnoho vojsk, Sasy počínaje, přes vojska francouzská a císařskými konče. K první zásadní přestavbě vrcholně barokní došlo mezi lety 1628-1682 za hraběte Václava Josefa Thun-Hohensteina.

  Druhá a asi největší přestavba zámku proběhla v letech 1786-1803. Jejím provedením byl pověřen děčínský architekt Jan Václav Kosch, který dal zámku jednotný vzhled, který vydržel prakticky až do dnešní doby. Zámek tak získal barokně-klasicistní podobu. Zámek byl ale i zneužit, a to hlavně v době komunistické, když zde byla zřízena kasárna, která zde byla až do roku 1991.

  Samotné město Děčín se datuje do L.P. 1283, kde právě nedaleko dnešního zámku bylo přemyslovské hradiště, které patrně mělo ochranný ráz před vpádem Sasů. Král Přemysl Otakar II. zde vybudoval kamenný hrad, který byl, co se do velikosti týče, srovnatelný s hradem Kost. Dále pak Přemysl Otakar II. povýšil Děčín na královské město. V dobách husitských město zachvátilo několik velkých požárů, a pak už se jeho sláva soustředila spíše na slavný zámek. Největší a patrně nejkrásnější dominantou města Děčín je náměstí dnes pojmenované po prvním československém prezidentu Masarykovi.

Na obrázku: Děčínský zámek s pozůstatky hradní tvrze a znak města Děčína.

 
.