Dějiny národa Českého - ZÁMEK KUNŠTÁT

6. 11 2021

 Autor: Aleš Hroník

   Zámek Kunštát se nachází v okrese Blansko v Jihomoravském kraji. První písemná zmínka o Kunštátu pochází z LP. 1279, jeho založení je velmi úzce spjato s osobou Kuna z Kunštátu, ze stejného rodu pocházel například i jediný volený český král-Jiří z Kunštátu a Poděbrad. Páni z Kunštátu drželi rodové panství až do LP. 1521.

  Samotný hrad rozšířil na počátku LP. 1317 Gerhard z Kunštátu, který měl mimo jiné velmi významnou funkci komorníka na brněnském a znojemském hradu. Páni z Kunštátu také přestavěli středověký hrad na krásný renesanční zámek, lépe vyhovující životnímu stylu šlechty, zahájil ji bezprostředně po zakoupení ve 30. letech 16. století Jan Černický z Kácova.

  LP. 1678 koupili kunštátské panství i zámek hrabata z Lamberga a za jejich doby proběhla monumentální barokní přestavba, která se ale nedotkla předzámčí, které zůstalo renesanční. Na sklonku LP. 1798 vžívá se pro označení hlavní zámecké budovy, dnešní Horní zámek pojem Nový Zámek. 

  Dnešní Dolní zámek, nazývá se tak Starý zámek. Posledními šlechtickými majiteli zámku Kunštát byl slavný říšský rod hrabat Coudenhove-Honrichsů, který kunštátský zámek i jeho panství vlastnil v letech 1901-1945. V roce 1948 byl zámek zestátněn. V lednu 2005 je město Kunštát i zámek ve správě Národního památkového ústavu a je zpřístupněn pro veřejnost. Roku 2006 ukázal zámek Kunštát mnohá tajemství, bylo odhaleno několik středověkých maleb, patrně již z LP.. 1317, kdy byl hrad dostavěn. Malby jsou z rytířskou tématikou a jsou jediné svého druhu na Jižní Moravě. 
Nad zámkem je i malá, zato ale krásná zahrada, která spadá do období 17. století. Osobně tento krásný barokní zámek doporučuji navštívit.

 
.