Dějiny národa Českého - ZÁMEK LINHARTOVY

21. 08 2021

www.inadhled.cz    Autor: Aleš Hroník

   Na místě dnešního krásného zámku, který se nachází ve městě Albrechtice v Moravskoslezském kraji, stála již dříve zhruba v polovině čtrnáctého století velká vodní tvrz. Ještě dnes se řada historiků domnívá, zda první dochovanou zmínkou je starý zápis z L.P. 1377 nebo až z L.P. 1410. Protože byla tvrz na hlavní cestě z města Krnova do Zlatých Hor, v průběhu let získávala na velké významnosti. O vzhledu tvrze a ani o majitelích se bohužel do dnešních dob nic nedochovalo, dokonce ani její podoba.

  Za zmínku stojí až slavný moravský šlechtic Ojíř z Fulštejna, který nechal ve třicátých letech 16. století přebudovat údajně velkou gotickou tvrz na renesanční zámek, který byl podle sdělení kronikářů na moravskoslezském území patrně nejkrásnější a často moravskou šlechtickou smetánkou navštěvován. Jeho další majitelé zámek využívali, ale nijak výrazně ho nepřestavovali.

  Za třicetileté války byly zámek Linhartovy značné poškozen, ale tehdejší majitel Václav Haugvic z Biskupic neměl na jeho rekonstrukci prostředky, proto zámek Linhartovy prodal Karlu Maxmiliánovi Sedlnickému. On a jeho dědicové se tak konečně zasloužili o velkou přestavbu v barokním slohu. V této podobě se takřka celý zámek dochoval až do současnosti. Šlechtickým sídlem přestával být zámek Linhartovy již L.P 1882, kdy ho koupil slavný moravskoslezský obchodník Eduard Wenzelides.

  Po druhé světové válce sídlil v prostorách zámku státní statek, což se na jeho vzhledu značně podepsalo. Později zámek sloužil pro zdravotnické zásobování. Roku 1973 byl zámek znovu opraven. V současnosti zámek patří městu Albrechtice. K zámku patří ještě krásný park, který založil Václav Haugvic z Biskupic na samém počátku 17. století.

  Rekonstrukce zámeckého parku spadá do současnosti, a to do roku 2003. Krásný zámek vřele doporučuji navštívit.

 
.

Speciály

Tipy