Dějiny národa Českého - ZÁMEK VRANOV NAD DYJÍ A ZÁMECKÝ PARK RŮŽOVÝ VRCH

11. 07 2021

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Krásný zámek Vranov nad Dyjí leží asi dvacet kilometrů západně od města Znojma a poprvé je připomínán L.P. 1100 jako hrad v držení znojemských přemyslovských knížat. Za vlády Jana Lucemburského se stal hrad Vranov součástí držav pána Jindřicha z Lipé, který v té době patřil k nejmocnějším šlechticům Českého království, a král Jan Lucemburský s ním hrad Vranov vyměnil za Tachov.

  Vranovský hrad vykoupil a navrátil do majetku české koruny až Janův syn Karel IV. (císař Svaté říše a král český), správou hradu pověřil osobně moravská markrabata. Český král Vladislav II. Jagellonský pak Vranov nad Dyjí a jeho hrad Vranov prodal pánům z Lichtenburka. Po nich hrad v šestnáctém století vlastnili určitou dobu Pernštejnové, potom Ditrichštejnové, kteří zde provedli některé stavební úpravy, a vybudovali několik nových strážných věží, a také jednu věž vodní, do které se čerpala voda z řeky Dyje.

  Ditrichětejnové uskutečnili i další stavební zásahy a původně středověký hrad se postupem času začal měnit v pohodlnější zámek. V době třicetileté války (1618-1648) měl Vranov nad Dyjí stále pověst nedobytné hradní pevnosti, což zjistili i L.P. 1645 také Švédové, kteří hrad dělostřelbou značné poškodili. Od L.P. 1816 byl Vranovský zámek v majetku německého šlechtického rodu Althanů, kteří na počátku 18. století nechali zámek dostavět do jeho dnešní podoby,

  Na západ od zámku se na Růžovém vrchu (romantický název už zřejmě z dob Lichtenberků) nachází jedinečný zámecký park, který vznikl v 18. století a ve 20. století byl posléze upraven do dnešní romantické podoby. Je zde Dianin chrám, později přestavěný na kapli, umělá jeskyně, Dům u filozofů. Zde v parku se točil film (Andělská tvář a pohádka Nesmrtelná teta).

  Nedaleko zámku je i Šibeniční vrch, kdysi tu údajně strašil duch Rezavého Petra, který v době, když byl zámek ještě jako hrad, sloužil zde jako panoš a dopouštěl se řady zločinů. Tato krásná pověst provází dnešní zámek již staletí a místní obyvatelé ji vyprávějí každý po svém.  Vranovský zámek v roce 1945 vzal pod svou správu, expozici vranovské keramiky, vyrábějící zde již z dob L.P. 1799.

  Je překrásný a až pojedete přátelé české historie třeba v létě na nedalekou Vranovskou přehradu, zastavte se i na krásném zámku, stojí vám za jeho návštěvu.

 
.

Speciály

Tipy