Dějiny národa Českého - ZNOJMO

17. 04 2021

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

 Krásné a historicky velmi staré město Znojmo se nachází 84 km od moravské metropole Brno. Jeho nejstarší pamětihodností je rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny s apsidou podkovovitého půdorysu běžným typem hradní kaple přemyslovských sídel na počátku 11. století. LP. 1134 však nechal znojemský údělný kníže Konrád II. nahradit původně dřevěné plochý dřevěný strop klenbou a celou kapli vyzdobit nástěnnými malbami. Témata této dochované malířské výzdoby je vedle Krista v apsidě, evangelistů a výjevů z Kristova života, v horní části také dynastie Přemyslovců od legendárního Přemysla Oráče až po donátora výzdoby Konráda II. Znojemského. Právě toto naše nejslavnější malířské dílo činní ze znojemské rotundy unikát ve světě.

  Kostel sv. Mikuláše (Znojmo)

  Gotický kostel nahradil svého románského předchůdce v předhradí knížecího hradu. Slavná stavba byla zahájena LP. 1325 za panujícího krále Jana Lucemburského. V polovině století vznikla i severní arkádová předsíň s hvězdovou klenbou, před koncem 14. století byl kostel vysvěcen. K zaklenutí monumentálně působícího halového trojlodí však došlo až po velkém požáru LP. 1422.

  Štíhlé válcové sloupy nesou zajímavou klenbu, jsou již dílem Petra Parléře. O účasti členů této kamenické huti však svědčí i typické kamenické detaily. Věž a západní průčelí jsou výsledkem novodobých úprav, které proběhly na konci 19. a 20. století.

  Měšťanské domy: (Znojmo)

  Albrecht z Valdštejna zahájil LP. 1654 přestavbu sídelního města frýdlantského vévodství. Přestavba změnila i renesanční zámek Smiřických v monumentální vévodské sídlo.Pod vedením slavného stavitele té doby Pieroniho a Sebregoniho se někdejší čtyřkřídlí zámek podstatně rozrostl.

  Délka průčelí se zachovanými okny a věžičkami se téměř zdvojnásobila a budovy obklopily tři velké nádvoří. Přes renesanční původ a pozdější úpravy si zámek a měšťanské domy zachovaly svůj raně barokní ráz.
Město Znojmo spolu s Olomoucí jsou patrně největší perlou Moravy.

Na obrázcích rotunda sv. Kateřiny a panoramatický pohled na historické město.

 
.