Dějiny národa Českého - ZŘÍCENINA HRADU CORNŠTEJN

1. 01 2022

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

 Cornštejn byl postaven v první polovině 14. století. jako královský hrad, který měl posílit postavení hradu Bítov. Hrad se nachází cca 10. kilometrů od města Vranov nad Dyjí v okrese Znojmo. První zmínka pochází z LP. 1343. kdy hrad dal český král Jan Lucemburský jako léno pánům z Lichtenburka. V majetku tohoto šlechtického rodu pak zůstal sto dvacet let. LP. 1348 na hradě došlo k velké tragédii. Tehdejší majitel hradu Cornštejn Smil Bítovský z Lichtenberka, který patřil k blízkému okruhu přátel Karla IV., v návalu prchlivosti a vzteku nechal zavraždit faráře Vojslava z Jaroměřic. Po tomto činu uvalil papež Kliment VI. nejen na celý rod Lichtenburků, ale i na hrad, takzvanou papežskou klatbu.. Byl to tvrdý trest! Lichtenberkové nesměli navštěvovat kostely, na hradě byl zákaz konání svateb a ostatní církevní úkony. Lidé se hradu raději vyhýbali. Teprve až na přímluvy Karla IV. u papeže Klimenta VI. se klatba oficiálně zrušila.

  LP. 1460 byl držitelem hradu Cornštejn Hynek Bítovský z Lichtenburka, který jako jeden z mála šlechticů odmítl přísahat věrnost českému králi Jiřímu z Poděbrad, a tak jeho volbu nechtěl uznat. LP. 1463 se Hynek proti králi dokonce vzbouřil. Hrad se stal centrem odporu proti králi i s tichou podporou nejen vzdorokrále Matyáše Korvína, ale také obou následujících papežů Pia II. a Pavla II. Cornštejn se na krátkou dobu přešel díky králi Jiřímu z Poděbrad do vlastnictví Krajířů z Krajku, ale LP. 1523 ho nakonec rod Lichtenburků získal zpět do vlastnictví. LP. 1576 byl hrad opravován, protože díky někdejším svárům mezi králem Jiříkem z Poděbrad a Hynkem se stal hrad jen zříceninou.

  K hradu Cornštejn se váže i pověst o pokladu, který měl Hynek Bítovský z Lichtenberka ukryt v hradní studni. Poté co byl hrad dobyt a předán Jindřichu z Krajku, do hradu pan Hynek nesměl vstoupit a poklad prý zůstal ve studni. Na hradě Cornštejn se prý také ve středověku nacházela dlouhá podzemní chodba, kterou se pokusily z obležení hradu uniknout dvě dcery Hynka Bítovského. Údajně se jim to nepodařilo a v podzemí zahynuly, neboť je od té doby nikdo nikdy nespatřil. Podle jiné verze obě Hynkovi dcery byly zajaty na přímý příkaz krále Jiřího z Poděbrad a po nějakém čase se obě neúspěšně pokusily uprchnout a při útěku zahynuly.

  Z hradu se postupem času bohužel díky svárům mezi českými pány stala jen ruina, do dnešní doby se dochovalo alespoň jádro hradu se zbytky dvou hradních paláců se sklepením a mohutnými hradbami. Dále předhradí, bašta kde vede nově vybudovaný dřevěný most. I přes poničení tohoto hradu návštěvu doporučuji, už jen proto, že se návštěvníci mohou kochat krásnou romantickou krajinou s výhledem na na řeku Dyji.