Dějiny národa Českého - ZŘÍCENINA HRADU TÝŘOV

13. 04 2019 |

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Kdysi mocný královský hrad Týřov  ležící nedaleko řeky Berounky, tedy jihozápadně od Křivoklátu, je dnes už jen torzem masivního královského hradu. Původ tohoto hradu sahá přibližně do doby konce dvanáctého století. A jako královský hrad je připomínán až LP 1249. Tehdy sem český král Václav I. Přemyslovec pozval svého odbojného syna Přemysla Otakara II., který se proti otci s částí odbojné šlechty postavil proti němu. Tady na hradě byl předtím Přemysl zvolen za tzv. mladšího krále, a to posléze vedlo k válce syna proti otci.

  Podruhé se hrad Týřov připomíná za vlády krále Jana Lucemburského, kdy v Čechách nastaly nejisté časy. Královská moc v krátké době zcela upadla, zatímco od LP 1313 narůstala moc šlechtická soupeřící mezi sebou o rozhodující vliv v zemi. Mezi dva nejvýznamnější klany v Čechách patřil Vilém Zajíc z Valdeka, mimochodem chráněnec královny Elišky Přemyslovny, a ambiciózní Vítkovec Jindřich z Lipé, kterého královna Eliška zase nemohla ani vystát.

  Král Jan Lucemburský dal nakonec Jindřicha z Lipé po nátlaku Elišky Přemyslovny 26. října LP 1315 uvěznit právě na hradě Týřov. Poté hrad za věrné služby král i s panstvím daroval Vilému Zajícovi z Valdeka.

  Hrad Týřov v následujících staletí několikrát změnil majitele a stále víc chátral. Za husitských válek byl hrad v držení vojevůdcem Alešem ze ŠTERNBERKA, velkým zastáncem císaře Zikmunda Lucemburského. Z hradu po husitských válkách zůstalo už jen nepatrné zbytky jedné věže. Dnes velkou slávu kdysi mocného hradu připomíná už jen jeho jméno. Naposledy dal hrad o sobě vědět sám, a to když se 17. července 2015 sesunula část obvodové zdi. Možná nějaké znamení, že hrad kdysi tak velký a slavný je tu stále mezi námi a možná by se chtěl dočkat částečné opravy, kdo ví. I přesto stojí za výlet, byť uvidíte už je malý odlesk staré historie.

Diskuse

.