Než začnete stavět dům pro sebe a svojí rodinu ..

21. 07 2019 |

www.inadhled.cz  Milé ženy, dívky a muži, plánujete stavbu domu? Pokud ano, máte jistě svoje plány, projekty a poradce. Nezapomínejte však i na "neviditelné" věci jako radonová zátěž, geopatogenní zóny či vliv různých vysílačů na vaše zdraví.   

Žijeme v době kdy novostavby z nekvalitních materiálů rostou na geopatogenních zónách jako houby po dešti. O zcela přemrštěných cenách a často až Hitchcockovské ohyzdnosti ani nemluvím. Život v takovém „moderním“ domku přichází bohužel často jeho majitele velmi draho, neb je nákladný nejen finančně, ale i zdravotně. Život na geopatogenní zóně může dlouhodobě způsobit i ty nejméně představitelné zdravotní potíže. Pokud si tedy koupíte nebo pronajmete nějakou novostavbu, tak máte téměř jistotu že se někde v domě taková zóna nachází. Pokud však dům stavíte, tak je dobré vědět, jaké úkony by měl člověk před stavbou domu učinit.

Jen ještě dodám, že v dnešní době je dobré si zjistit, zda pozemek o který máte zájem, nebyl v minulosti někomu zabaven na základě Benešových dekretů, neboť prolomení a tedy faktické zrušení platnosti těchto dekretů je v současnosti reálné. Jaký dopad to bude mít na nemovitosti přibližně třetiny území ČR je jistě každému jasné.

Nyní se můžete podívat na jednoduchý návod, čemu věnovat pozornost.

1. Měření radonové zátěže, které je dnes ze zákona před zahájením stavby domu povinné, by bylo dobré doplnit o další zjištění geofyzikálních skutečností, které mohou mít na postavený dům vliv.

V případě zjištěného vyššího radonového rizika se nejedná o nic závažného. Dům stačí správně a dostatečně izolovat od podloží.

Tip: Česká geologická služba provozuje na internetu digitální geovědní mapy, které jsou zdarma přístupné. Naleznete je na adrese www.geology.cz.

 

2. Měření výskytu geopatogenních zón je dobré přenechat zkušenému sensibilovi. Případným zjištěním geopatogenním zónám přizpůsobte interiérové řešení stavby domu.

 

3. Poud bude na pozemku, res. pod ním, zjištěna tektonická porucha, pak na tomto místě dům v žádném případě nestavte. Pokud dům rekonstruujete, pak zde může většinou pomoci některý z přístrojů Somavedic.

 

4. Zjistěte si kde se nachází vysílač mobilního signálu, vedení vysokého napětí a vysílač bezdrátového internetu (nikoli Wi-fi). To jsou jedny z nejsilnějších zdrojů elektrosmogu.

 

5. Důležitá je volba kvalitních a vhodných stavebních materiálů. Setkat se například s izolačním materiálem, který ze sebe uvolňuje látky, které nejsou prospěšné lidskému zdraví a mohou ho dokonce silně poškozovat. Stejně tak případná radioaktivita některých obkladových kamenů (např. pro krby či dlažby). Z údajů Státního ústavu radiační ochrany vyplývá, že u materiálu jako je žula to není až tak neobvyklý jev.

Radioaktivita stavebních materiálů

„Stavební materiály nerostného původu obsahují vždy určité množství radioaktivních látek. Jedná se především o draslík, uran, thorium a radionuklidy, které vznikají jejich radioaktivní přeměnou. Z nich nejvýznamnější je obvykle radium (Ra-226). Jeho přítomnost ve stavebním materiálu vede k ozáření osob ve stavbách - jednak vdechováním produktů přeměny radonu vytvořeného z radia a uniklého ze stavebního materiálu, jednak pronikavým zářením gama vznikajícím ve stavebním materiálu jako důsledek radioaktivní přeměny přítomných přírodních radionuklidů. „  

zdroj: Státní ústav radiační ochrany

 

6. Nezapomeňte si také nechat proměřit i tu část pozemku, na které plánujete zahradu. Záhon v geopatogenní zóně nebo na vážnější tektonické poruše by vám mnoho radosti nepřinesl.

 

Mnoho štěstí a zdaru! 

Martina

Více si můžete přečíst na webu Honzy http://homosignum.blogspot.com/

    

Diskuse

.