Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi - rok 2020

26. 09 2020

  www.inadhled.cz   Máme před sebou prodloužený víkend, který dle meteorologů a politiků nepřinese nic dobrého. Zatímco naše rosničky předpovídají první sníh na horách a venku bude pošmourno, podzim je prostě tady se vší parádou, soudruzi snažící se nastolit totalitu pokročili a tentokrát to odnesla velmi oblíbená Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi.

  Tato oslava českého světce a zásadní osobnosti naší historie sv.Václava má dvě souběžné části. Jednou je duchovní spojená s příjezdem relikvie a druhá kulturní, která přitahuje každoročně stejné množství návštěvníků. Začněme tedy tou špatnou zprávou. Pokud se chcete pobavit na klasické pouti v podobě atrakcí, nechte si zajít chuť. Těšili li jste se na oblíbené pochoutky a stánkový prodej, ani tady Vás nepotěšíme. Prymula a jeho ancábl zasáhnuli, takže vše je zakázáno a trhovci tím přišli o jednu z největších každoročních akcí a tím i o značné zisky. Světské radovánky tak letos prostě nebudou a zúčastníte li se těch duchovních, musíte se najíst v běžně dostupných restauracích. Vzhledem k tomu, že Česká republika patří k nejvíce ateistickým zemím světa, bude tak letos Stará Boleslav letos podstatně prázdnější. Přesto si dovolujeme přinést program, který budou moci absolvovat návštěvníci pouti, kteří dávají přednost náboženskému obsahu této akce.

 

– kulturní program plánovaný odpoledne 28. září 2020 na Mariánském náměstí a přilehlých ulicích je zrušen!

 

– duchovní program bude probíhat dle plánu
 

Neděle 27. září 2020
9.00 Mše svatá poutníků z Bohuslavic u Hlučína, celebruje P. Vojtěch Janšta
15.30 Řeckokatolická poutní liturgie ke c svatého Václava
Hlavní celebrant Mons. Dr. Milan Hanuš, generální vikář Apoštolského exarchátu
Slavnostní promluvou poslouží prof. Max J. Kašparů, řeckokatolický kněz, psychiatr a spisovatel
19.50 Přivítání relikvie svatého Václava a modlitba za vlast před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi
20.00 Svatováclavský koncert a nešpory v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Pondělí 28. září 2020
7.00 Modlitba Anděl Páně a ranní chvály v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi
7.30 a 8.30 Mše svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi
8.00 – 9.30 Výstav relikvie svatého Václava v kostele svatého Klimenta ve Staré Boleslavi
10.00 POUTNÍ MŠE SVATÁ na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi
 hlavní celebrant: Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český
 kazatel: J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
14.00 Modlitba za národ u Palladia země české v bazilice Nanebevzetí Panny Marie
15.30 Závěrečný koncert pro poutníky v bazilice Nanebevzetí Panny Marie
Čeští patroni a Panna Maria v dílech starých mistrů – varhanní a pěvecký recitál pro tichou individuální modlitbu (Marie Fajtová – soprán, Robert Hugo – varhany)
13.00 – 17.00 Výstav relikvie svatého Václava v kostele sv. Klimenta ve Staré Boleslavi
17.00 Rozloučení s relikvií svatého Václava a odjezd na Pražský hrad
18.00 Večerní mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

–  počítejte s dopravním omezením – Mariánské náměstí se v pondělí uzavře v 7.00, provoz by měl být obnoven nejpozději ve 14.00

– hlavní poutní mše v pondělí 28. 9. 2020 od 10.00 na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi, rozděleném na sektory – mši bude celebrovat Dominik kardinál Duka

– mše se bude konat v uzavřeném sektoru. Kolem sektoru vznikne tři metry široky koridor, který oddělí účastníky od kolemjdoucích

– bude třeba být v rouškách – od pondělí 21. 9. 2020 do odvolání je nařízeno na území Středočeského kraje mít ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, na hromadných akcích typu slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, konaných ve venkovních prostorech s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob

– nebude se konat žádný průvod – ani ten v předvečer při příjezdu relikvie (neděle 27. 9.), ani Svatováclavský večer v pondělí 28. 9. 2020

 

Pokud jsme Vás nepotěšili, nezoufejte. Prymula nebude ve vládě na doživotí a covid se časem ukáže, jako ta největší habaďůra světa. Věřící mohou doufat, že sv.Václav zaznamená vše, co se teď děje a svými modlitbami k němu se mohou pokusit o přivolání změny. Je třeba upozornit na skutečnost, že čeští světci mohou mít vliv pouze na domácí události, takže přát si odchod Leyenové je zbytečné. Tam musí pomoci kolegové věřící v Německu. No a my ateisté jsme zase povinni pokusit se o zázrak ve volbách. Ty nynější toho moc neřeší, nicméně mohou napovědět. Babiš rozhodně není tím pravým ochráncem české státnosti, jakými byla většina Přemyslovců. Opozice stojí také za starou bačkoru a skutečných osobností, kteé by mohly vyvést zemi ze společenské a ekonomické krize, je naprostý nedostatek. Zvláště, když jsou umlčovány. Takže se modleme za to, aby modlitby nebyly to jediné, co nám zbývá.

 

Jindřich Kulhavý

 

 

 

 
.