Právě se nacházíte:

Absurdit je ještě více

26. 07 2017

  www.inadhled.cz   V posledním článku se inadhled zabýval zvláštnostmi, nad kterým se zastaví i poslední špetka rozumu. Dnes tedy přidáme další ukázky primitivismu, jehož původ můžeme nalézt v hlavách, jejichž nositelé vedou část lidstva do záhuby. Smutné je, že jsou za to nadstandardně honorováni, velí nám, a přesto jsou nepostižitelní. Vznikla nová kasta světovládců, v jejichž čele je pár skutečně všeho schopných osob a kterým slouží tzv. neodvolatelné elity dosazené do funkcí a pozic jim vytvořených.  

  Módou poslední doby je prosazování závěrů genderového inženýrství. Dle výsledků bádání došlo u lidí k zásadní změně. Muži už nejsou nositelé svých pohlavních orgánů, takže jejich případné používání dle starých zvyků je víceméně na hranici zákona. Mužský penis se stal pro mnohé ženy z řad feministek nenáviděnou součástí lidstva a je třeba jeho existenci popřít. Zachování rodu by tedy dle nich mělo být otázkou pro lékaře, kliniky zabývající se umělým oplodněním vzkvétají.  Mužům je třeba zabránit v používání penisu ve všech směrech. Takže neexistuje jiná možnost, než zrušit pisoáry, přinutit pány přidřepnout. Zároveň tím pádem unisexovat toalety, vzápětí oblečení, takový čtyřicetikilový kluk na podpatkách a v sukni je konečně tím správným typem. Navíc nebude zpupný, dá se ovládat a může se v důsledku líbit všem. Homosexualita je tak na vzestupu. Nakonec díky různým operacím budou muži těhotní a ženy mezitím ovládnou parlamenty a manažerské posty. A až začne válka, zlámou si o sebe bojující nehty při obraně vlastní společné toaletní mísy. Jen nedej bože, aby někde v Africe či Asii zůstala země, která se stane velmocí jen proto, že tam chlap ještě zachoval svou moc. To by ta válka asi vzala rychle za svůj konec.

  K tomuto se váže i invaze Afričanů a blízkovýchodních Asiatů do Evropy. Zatímco Evropané jsou i přes stárnutí populace vyzývání k snížení porodnosti, to i pro zmenšení tzv. uhlíkové stopy mající vliv na kvalitu životního prostředí, jsou dováženi černoši s nízkým IQ, kteří jsou svolní se množit ostošest, samozřejmě s Evropankami. To proto, aby zachránili důchodový systém celého kontinentu. Ta blbost šéfů této akce je natolik do očí bijící, že snad ani nelze komukoliv z příznivců migrace dát jediný volební hlas. Navíc uhlíku se s migranty daří dobře, neboť tito jsou schopní zapálit i jindy nehořlavé a ekologickým chováním pro ně je maximálně použití hasičského hydrantu pro vlastní uliční hygienu. Migraci se nyní podřizuje vše. Překrucuje se historie, stud za minulost vštěpovaný mládeži je základem výuky na normálních i prestižních školách. Co je bílé, to je nemorální. Zamlčují se fakta o skutečnostech, jakou jsou násilí, agrese a zvyky muslimů. Mediálně podporovaní homosexuálové pak patří k hlavním vítačům invazních šiků, přitom právě islamisté jsou nepřáteli této dehonestující části naší společnosti. Tímto se omlouvám těm, jejichž orientaci skutečně zavinila nedokonalost matky přírody a dala jim od narození do vínku tuto nedostatečnost. Jejich život je téměř stejně bohatý, jako u heterosexuálů,  nemají zároveň potřebu vyřvávat o své odlišnosti v duhovém průvodu. Nicméně i oni to budou mít v kalifátu hodně těžké.

  Když už jsme u té přírody. Její síla je neskutečná a s problémem Evropy by si poradila. Žijeme na přelidněném kontinentu spojeným s nadprodukcí průmyslu a plýtváním. Jsme za to potrestáni ubýváním pitné vody, neschopností hospodařit se zdroji, které produkuje zemědělství vedené příkazy a omezeními EU. Přitom právě přirozené snižování stavu obyvatel je cestou k ozdravení Evropy. Arabská invaze tak hrozí zvrácením tohoto procesu a dalším zatížením kontinentu. Bude li to takto ještě chvilku pokračovat, stane se z kdysi bohatého území druhá Afrika. To i včetně pouští. Budování velkoskladů potřebných k uložení nadbytečných zásob na kdysi úrodných polích je jedním z mnoha dalších faktorů ovlivňujících schopnost uživit vlastní obyvatelstvo. Postupná likvidace všeho, co jsme považovali za logické, normální, hraničí se ztrátou pudu sebezáchovy v naději v krátkodobé a většinou i osobní zisky.

  Což je spojeno s dalším fenoménem, tedy dotacemi. Jejich přerozdělování většinou likviduje přirozenou konkurenci, vzbuzuje pocit jistoty a neomylnosti, potlačuje riziko podnikání a tvoří korupční prostředí známé z dob komunistických režimů. Daleko správnějším krokem by byl návrat k běžným rizikům spojeným s vlastním financováním projektů a případně jejich úvěrováním. Rázem by ubylo mnoho nesmyslných činností, na jejichž konci jsou předražené a do nebe volající pokusy o to, jak vysvětlit vznik čehosi, co přikrylo dostatečný únik prostředků z dotací plynoucích do soukromé kapsy. Následný přeprodej finálního produktu do vlastnictví předurčené osoby za zlomek ceny je poté už jen třešničkou na dortu.

  Dnešní poslední absurditou je lidové referendum. Právo na něj je zakotveno v ústavách mnoha zemí. Jeho využití by mělo být spojeno s každým opravdu závažným krokem, který je součástí vládnutí vlády, jejíž mandát není minimálně devadesátiprocentní. Je třeba vycházet ze skutečnosti, kterou jsou různě složené vládní koalice. Jejich sestavení je výsledkem kompromisů, které plně neodráží smýšlení voličské populace. Pokud tedy v naší zemi i přes odpor politiků a médií sílí hlasy o nutnosti vyhlásit referendum o vystoupení naší země z EU, pak je povinností odpovědných činitelů učinit kroky potřebné k zajištění použití tohoto demokratického nástroje. Snaha politických subjektů spojených s vládou v této zemi udržet se za každou cenu ve společnosti států, v nichž dochází k přechodu na zřízení, které jsme tu měli 51 let, je opravdu podezřelá a svědčí opět o obrovské korupci mezi zájmovými skupinami vládnoucími Evropě. Lid se hodil ve chvíli, kdy se do EU nadšeně vstupovalo, její blížící se rozpad je přijímán s nevolí, volání po zavedení bortícího se eura u nás je poté nejvyšším stádiem tuposti, arogance a nechuti zachovat si suverenitu. Mediální masáž o prospěšnosti této změny je poté pouze draze placenou kampaní. Nebude li tedy v nejbližší vyhlášeno toto referendum, jsme svědky práce pokrytců, kolaborantů a zaprodanců. Každý, kdo nám upírá právo zvolit si budoucnost, je vlastizrádcem podepisujícím se na pravděpodobném zhoršení samotných životů našich dětí.

  Časem se opět ke katastrofám a absurditám vrátíme. Je jich opravdu mnoho, vybrat ty největší je složité, ba skoro nemožné. Nicméně budeme li držet pusu, jsme si sami vinni tím, co se tu děje. Opět je třeba upozornit na ty hráče, které máme možnost nezvolit. Jsou to ti, kteří nám upírají právo rozhodnout se a jít vlastní cestou. Tedy pro připomenutí: Top09, ANO, KDU-ČSL, ODS, ODA, Zelení, STAN…A volit komunisty? Opravdu? Nechce to opravdu pořádnou změnu?

J3.K