Právě se nacházíte:

Apokalypsa na obzoru ?

10. 02 2018

   www.inadhled.cz   Na našich stránkách jsme už několikrát s lehkou nadsázkou naznačili blížící se realitu, kterou jsou pro nás doposud fantastické filmy typu Šílený Max, Vodní svět a jim podobné. Děj v nich se odehrává na vybydlené planetě, kdy největší vzácností je voda, potraviny a pohonnné hmoty. Vzhledem k tomu, že hlavní hrdinové nám nejsou nepodobní a jejich technické prostředky odpovídají těm, které máme, lze z toho usoudit, že tato doba není té naší příliš vzdálená.  

  Nejbližším naším osudem je však děj filmu Demolition Man, v němž hlavní roli ztvárnili Silvester Stallone a Sandra Bullock. Život plný zákazů, trestů, elektronických náhražek a elit schovávajících se za ekologii a slušnost, zároveň potlačujících lidskou přirozenost.  Mementem doby se stává ochota lidí podřizovat se těm nejnesmyslnějším nařízením a zákonům vydávaným nabubřelými a hloupými politiky a hodnostáři. Možná si to ani neuvědomujeme, ale přesně k tomuto míříme. Stačí si připomenout, jak nelogická rozhodnutí vydávají představitelé OSN, EU a nakonec i naší vlády. Zákon padajícího lejna je naprosto dokonalým vyjádřením toho, co se nyní děje. Úzký okruh elitních byznysmenů, politiků, bankéřů, zbrojařů a farmaceutů ovládá zbývajících 6 miliard lidí. Moc a majetek koncentrované v rukou několika tisíc jedinců jsou tak obrovské, že neplatí ani ono proslulé úsloví o tom, že by je zbytek umlátil čepicemi.

  Mocní jedinci dokázali postupně vybudovat strukturu v podstatě represivních a výchovných složek. Nejde pouze o armádu a policii, ale i o státní úřady, mediální a kulturní prostředí, systém školství a oblast neziskového sektoru. Mnoho lidí zaměstnaných v těchto odvětvích často i nevědomky slouží globálním vládcům. Ve své naivitě přesvědčují své okolí o jedinečnosti nastoupené cesty a připomínají tak rytíře z dob křižáckých válek, kdy vojsko šířilo křesťanskou osvětu a…přitom jeho velitelé tak trochu nečekaně bohatli a získávali trofeje. Je třeba si však uvědomit rozdíly mezi prostými pěšáky a těmi, kteří velí. Zatímco prostí vojáci ve svém přesvědčení o pravdivosti nového náboženství zvěstujícího nástup jednotné rasy a lásky mezi všemi bez rozdílu v uznávání rozličných hodnot šíří přesvědčení nekompromisně kolem sebe, jim nadřazení pouze využívají jejich hlouposti k vlastnímu vzestupu a obohacení. Nebo si myslíte, že Soros, Rotschildové a Rockfellerové skutečně věří v homogenní masu vzniklou z křížení bílé a černé rasy s vyřazením bílých mužů z řetězce rozmnožování se? Nebo opravdu věříte dlouho očekávanému a s úsměvem předpokládanému prohlášení britských vědců o tom, že první Angličané měli tmavou pleť a nepovažujete jej za prostý důkaz idiocie?

  Nepřípustnost dosud platných přírodních zákonů a potlačení logického uvažování se později stanou důvodem k nepokojům. Elity to ví, proto se snaží postupně, ale poměrně razantně odzbrojit prosté obyvatelstvo, a tím i prodloužit vlastní nedotknutelnost. Své záměry skrývají za hesla jako jsou humanita, bezpečnost, antiterorismus.  O tom, že lžou, není pochyb. Teroristé jsou vyzbrojeni velmi dobře, extrémem byl poté vznik Islámského státu, kde dodávky zbraní a vynikající organizace byly prací skutečných odborníků vlastnících především americké cestovní doklady. Porážka tohoto rychle se rozvíjejícího státního útvaru byla poměrně rychlá jen díky zásahu především ruských vojenských sil a kurdských bojovníků toužících po vlastním státu. Následně bezcitní a špičkově vycvičení islamisté opustili bojiště a přesunují se na území Evropy, to vše za dohledu politiků a byznysmenů.

  Právě náš kontinent byl vybrán jako laboratoř pro vznik nového prostředí. Z kdysi vyspělé a poměrně svobodné Evropy se postupně stává místo budoucí válečné zóny. Momentálně se nacházíme ve filmu Demolition Man, tedy v období zákazů, následných trestů a normalizace myšlení občanů, ovšem ve chvíli, kdy muslimové získají prostor pro své právo šaría a zbytek odvážných Evropanů se jim postaví se zbytky utajené výzbroje, začne plundrování Evropy, na jehož závěru tu nebudou scény z Šíleného Maxe ničím neobvyklým. Války totiž mohou lidstvo buď posunout vpřed, nebo jej postaví na starou startovní čáru. Záleží na stupni degenerace, kterého v tu dobu bude lidstvo dosahovat.

  Možná se Vám to zdá být utopií. Podobně vnímaly evropské národy nástup Hitlera k moci. Stačilo pár let a svět byl zatažen do 2.světové války. Plno lidí zbytečně umíralo, ale Rotschildové a Rockfellerové dále bohatli. Historie se vrací nejen v oblasti módy, ale i v jiných sférách. Nyní se zdá nepředstavitelné, že by Vám po Vaší milované zahradě přejel tank a vzal sebou kus domu. Ale pokud se může stát schizofrenický knihovník Schulz ministrem zahraničí Německa, opilec Juncker šéfem Evropské unie a v USA bojovat o post presidenta Clintonová, na jejíž rukách je mnoho krve, nemůžeme očekávat, že bude naše budoucnost růžová. A to výše jmenovaní jsou pouhými loutkami. Stejně, jako naši poslanci a vládní úředníci. Hra na volby a demokracii má pouze zavřít pusu oponentům a kritikům. Daleko důležitější je udržení ovcí v ohradě. A to se daří. Vždyť se stačí rozhlédnout kolem sebe. A poslední rozhodnutí naší vlády svědčí o pravdivosti těchto slov.

J3.K