Berlín centrem zvrhlosti…

29. 07 2018

  www.inadhled.cz   Hlavní město Německa se v sobotu stalo středobodem pro všechny homosexuály a s nimi spřízněné genderově vyšinuté skupiny. Pochod porozumění připomínající pražský festival Pride Prag, jen s tím rozdílem, že se místo 10000 prazvláštních účastníků očekávala účast půl milionu podobně chovajících  se jedinců. Tah velkoměstem pod duhovou vlajkou má připomínat karneval v Rio Janeriu. Bohužel v průvodu všelijak oděných ,,lidí´´ lze většinou zaznamenat i nemalý počet dětí žijících v ,,rodinách´´ tvořených dospělými stejného pohlaví.

  Další smutnou epizodou je obrovská podpora podobně úchylných akcí samotnými politiky. Ti, kteří by nejvíce měli dbát na podporu klasické rodiny zajišťující své zemi budoucnost, se často předvádí v čele průvodu a sbírají falešně vyznívající hlasy pro svou politickou kariéru. Podobně, jako jim nesmrdí peníze, tak ani volební lístek vhozený rukou homosexuála neztrácí nic na významu. Možná je to i mohutným nástupem genderově postižených lidí do politiky a na určitá vedoucí místa ve společnosti. Úchylnost doby, ve které žijeme, má totiž více projevů, než kterým je třeba řízená migrace mladých černochů z Afriky a muslimské Asie, je jich mnohem více i v jiných oblastech. Nejde už jen o prosazování výhod pro dříve odsuzované jedince s jinou sexuální orientací a její popularizaci za každou cenu. Excelují v tom opět, jak jinak, umělci. I díky jejich exibicionismu se můžeme denně dočíst o dalším homosexuálním páru a mnohým už to připadá normální. Navíc už i ve vrcholné politice je mnoho jim podobných. O tom, že politik je v nynější době prodejnou komoditou, která za dostatečný bakšiš udělá cokoliv, není pochyb. A akce pořádané z peněz daňových poplatníků a dalších dodaných od bohatých sponzorů dosahují mamutích rozměrů.

  Samostatnou kapitolou jsou zúčastněné děti. Vliv jejich okolí na utváření osobnosti je nesporný.  Žije li malý chlapec s párem mužů homosexuálů, je téměř stoprocentní jistota, že z něho vyroste opět buzerant. Kdo se pozastavuje nad tímto použitým označením, měl by vědět, že se tak nazývají dva teplouši déle, než například otravný úředník finančního úřadu. Korektní označení homosexuál je jen snaha o jakési polidštění něčeho, co je prostě nepřirozené. Vraťme se však k dětem. Jejich rozvoj je závislý na zdravém prostředí. Chlapci oblékaní do šatiček a zažívající hysterii pěstounů, která je součástí soužití homosexuálních mužů, z nichž jeden dělá mamku, případně lásku dvou leseb, kde se jedna opět stylizuje do postavení muže, to nemůže v dětské mysli zanechat nic dobrého a je s podivem, jak málo dětských psychologů o tom mluví, zatímco jiné příčiny úpadku výchovy dětí jsou rozebírány ze všech stran. Když poté slyšíme svědectví některých lidí, kteří si prošli takto zdegenerovanou výchovou, a přesto se jim podařilo zachovat normální sexuální zaměření, musíme se podivovat nad tím, že je možné svěřit dítě homosexuálnímu páru do výchovy.

  Jen výjimečně lze vnímat homosexuály, kteří nemají potřebu exhibovat kdesi v průvodu, ale žijí poklidný život a uvědomují si svou jinosměrnost s pokorou. Ano, opravdu i v této komunitě existují lidé, kteří se nijak zvláště neprezentují, je za nimi vidět kus práce a zároveň v nich je lidskost. Jenže právě tito vzácní jedinci patřící k čtyřprocentní menšině jsou většinou nenápadní a není třeba je nijak odsuzovat. Bohužel jich je minimum. Zbytek má potřebu křičet do světa požadavky na úctu k sobě samotným, aniž by si ji nějak zvláště zasloužili. O mnohých z nich se později dočteme, že se nakonec sezdali s partnerem opačného pohlaví, narodily se jim děti a uvědomíme si, jakou šaškárnou procházeli po uplynulou dobu jen proto, aby naplnili touhu po tom být in.

  Na inadhledu jsme akce podobné té berlínské už několikrát odsoudili a budeme v tom pokračovat. Prioritou zdravé společnosti by měla být fungující rodina, zásadním elementem ve výchově je rozdílný vliv otce a matky. Genderové inženýrství je soubor, jehož smyslem je zvýhodnit odlišně se chovající skupiny obyvatel, jejich popularizace, to vše bez domýšlení důsledků, které celá tato koncepce přináší. Paradoxem bude poté pozdější střet dvou prosazovaných sfér, tedy islámu a homosexuality. Hloupí účastníci berlínského Pochodu porozumění si vůbec neuvědomují, že právě muslimové s nimi nebudou mít časem slitování. Momentálně obě skupiny pracují na tom, aby se dostaly k moci. Ale až se o ni budou střetávat a dojde k fyzickému násilí, budou cestovatelé z lodí neziskových organizací těmi, kdo budou mít navrch nad hystericky vřeštícími buzeranty a milé lesby rychle vrátí tam, kam jako ženy patří, tedy do svých ložnic a ke sporákům. Pokud se Vám snad zdá dnešní článek ostrý, je takový. Hloupost lidí je totiž nekonečná.

J3.K