Právě se nacházíte:

Bouřka

28. 05 2014

www.inadhled.cz  Jarní počasí venku je vždy předzvěstí teplých letních dnů a zároveň přináší možnost vnímat intenzivně probouzející se přírodu. Jedním z jeho projevů jsou i jarní deštíky, bouřky i vysloveně plaváky.

  Bouřka sama o sobě je pro některé lidi fantastickou podívanou, pro jiné důvod k projevu strachu. To je možná důsledek dávných dob, kdy si lidé její vznik neuměli vysvětlit, nicméně ani sebelepší popis odborníkem nezabrání mnohým hledět k oblakům s respektem. Církev si uvědomovala moc tajemna a všechny přírodní úkazy dokázala přetavit v trest boží za cokoliv a následně vybrat odpustky.

   Zapomeňme však na politicko – hospodářský dopad hromů a blesků nad našimi hlavami a pojďme vnímat přírodní krásu tohoto jevu. S nádhernou scenérií při uvolňování obrovské energie se setkáváme od malička, instrukce, jak se při ní chovat vždy obsahovaly upozornění typu – pod strom ne, na poli si musíš lehnout na zem, žádný fotbal na hřišti, nedrž se hromosvodu. Ten se stal důležitou součástí většiny našich domů a poděkování tak patří je vynálezům, tedy Benjaminu Franklinovi stejně, jako českému Prokopovi Divišovi. Díky nim můžeme bouřku pozorovat z pohodlí domova a v našich lesklých očích se mohou odrážet klikaté a zářící křivky, po nichž k zemi míří elektrické výboje. Nesmíme mít však tu smůlu, že si náš dům najde kulový blesk a ze střechy udělá táborák.

   Nejkrásnější bouřky jsou v tropech. Nikdy nezapomenu na nádheru, kterou jsem zažil v Thajsku, kde jsem bydlel v malé chýši na rozhraní pláže a pralesa. Prosvícený palmový les společně s padající vodou v množství, které jsem nezažil, to vše bylo neskutečné a připomínalo to sice konec světa, ale naprosto úžasný. Jak malým je náhle člověk, když si uvědomí svou nicotnou možnost ovlivnit přírodu v jejím běsnění. Náhle nám dojde, že jsme pouhou její součástí. A jen na ní záleží celá další existence našeho rodu zde.

  Romantiku bouřek mohou samozřejmě narušit nepříjemné důsledky. Rozbitá auta kroupani, hořící střechy a zaplavené prostory nikoho nepotěší. Většinou jde však o to, jak málo přemýšlíme o některých svých počinech. Přírodu nelze podceňovat, svou mohutnou energií si vždy najde svou cestu a naše malé nic s ní nedokáže bojovat bez ztrát. I zvířata v přírodě, jejichž instinkty pracují daleko lépe, než naše, z ní mají strach, jen se dokážou se vším lépe vyrovnat, mimo života nemají o co přijít.

   Bouřka je jen jedním z mnoha projevů její síly. Snažme se tedy předejít komplikacím, počítejme s tím, že existuje a poté vnímejme tu její krásu. Jaro i léto nám to dopřejí vícekrát.

J3.K