Brutální oteplování planety je varováním?

5. 02 2019 |    www.inadhled.cz    Ekologové již několik let bijí právem na poplach. Příroda se mění a klimatické změny jsou varováním pro lidstvo. Ubývající ledovce a stoupající hladiny moře postupně zvyšují riziko ztráty mnoha přímořských území, smog způsobený výfukovými plyny automobilů přináší komplikace, se kterými se Země nevyrovná. Výroba elektřiny a její spotřeba stoupají a je třeba omezit následky plýtvání s ní. Amen. Tak nějak vypadají hrozby, díky nimž se máme vrátit o mnoho století zpět. Je tomu tak doopravdy?

  Jisté je, že největším znečištěním planety a hrozbou pro lidstvo je výroba plastických hmot. Tento vynález provázející nás životem má relativně krátkou historii a i přes nesporné výhody lze konstatovat, že stojí opravdu nad skutečným nepořádkem a nebezpečím pro život nejen lidí, ale všech živočichů. Mnoho nerecyklovatelných plastů tak končí v oceánech, na skládkách i volně pohozených v přírodě. Přestože Evropa patří k největším producentům plastů, rozhodně není podstatným faktorem při jejich vypouštění do přírody. Pokud se při pohledu na příměstské skládky ptáte, kdy se plasty rozloží a podivujete se nad tím, že se vůbec ještě vyrábí, pak fotografie s plastovým odpadem z Asie, Afriky či Jižní Ameriky působí ještě více strašidelně. Tamní řeky odnáší do oceánů neskutečné množství odpadků, z nichž velkou část tvoří nezničitelné plasty. Vzpomeňte si na dovolenou například v Tunisku, pláže jsou plné hnusných důkazů lidské liknavosti. Bohužel je to právě a jen Evropa, která sebemrskačsky omezuje používání jednorázově používaných plastů. Pár nepoužitých umělohmotných příborů, brček a kelímků svět nespasí, ale je to dobrý začátek. Daleko horší jsou všudypřítomné PET láhve, které lze opravdu považovat za zlo a jejichž množství přesahuje lidské chápání. Pokud by se někde mělo začít přemýšlet, jsou první na ráně. Existuje však plno dalších příkladů, kdy jsou plasty využívány pouze z lidské pohodlnosti a mohou být nahrazeny materiály s delší použitelností a možností jednodušší recyklace. V oblasti výroby produktů vhodných k náhradě plastických hmot má lidstvo obrovské rezervy, a pokud by někde mělo být přínosně investováno, pak je to právě tato problematika.  

  Dosud mohli ekologové nad článkem jásat, nicméně další řádky je nepotěší. Teplotní výkyvy, které nám přináší počasí, patří k naprosto běžným událostem spojeným s historií planety. Naši předchůdci zažili póly bez ledu a s vegetací, také byli svědky doby zvané ledová, kdy led a sníh pokrývaly velkou část Země.  Oceány zamrzaly a ohřívaly se po celou minulost a výkyvy byly vždy součástí existence planety. Voda migruje. Ta nemizí. Jestliže není v Africe, dá se očekávat, že přebývá jinde. Roztávají li ledovce, logicky stoupá hladina moři a zaplavuje neuváženě osídlené přímořské oblasti. Můžeme jezdit v autech horem dolem, měnit způsoby pohonu, vrátit se do jeskyní, ale cyklus změn prostě nezměníme. Náš vliv na planetu je nepopíratelný. Likvidujeme porosty, zmenšujeme životní prostor zvířatům a divíme se, že se vlci a medvědi vrací do toho našeho. Ale to jsou relativně malé zásahy, ty největší klimatické změny vycházející z pohybu naší domovské planety vesmírem. Její proměny jsou prostě lidstvem v zásadě neovlivnitelné. Můžeme zaneřádit naše okolí, pozabíjet se navzájem, házet na sebe jaderné zbraně a postupně vymřít. Přírodě bude trvat 200 let, než zbytky po nás z většiny pohltí, ostatně Černobyl je toho důkazem. Místní zvěř už dávno ignoruje cedule o zákazu vstupu, přežívají i místní odvážlivci rodu lidského. Rostliny prorůstají narychlo opuštěnými domy a pouze zabetonovaný sarkofág poškozeného reaktoru připomíná lidskou naivnost a neschopnost.

  Hrozby plynoucí z pohodlnosti, hamižnosti a zkreslených informací existují. Bohužel se scvrkávají na uživatele motorových vozidel, drobné spotřebitele a ty, které prostě lze postihovat, ponižovat a buzerovat. Afričané a část Asiatů nad podobným strašením mávnou rukou, inteligentní a disciplinovaní Evropané a Severoameričané jsou ovce vedené na porážku za svého vlastního potlesku. Plasty jsou opravdu svým způsobem šílenost, nicméně jsou jen jednou z pák, kterou na nás pseudoekologové a politici tlačí. Nenechme se stále tlačit do kouta.

J3.K

Autor: Administrator

Diskuse