Co budou naše děti učit ty své?

28. 01 2015

www.inadhled.cz  Podíváme li se do historie lidstva, můžeme si povšimnout, jak se mění rychlost pokroku. Ukazatelů je mnoho, jedním z nich je i to, jak moc se liší příprava dětí pro život.

 Vrátíme li se o pár tisíc let zpět, už od počátku evoluce v době, kdy se po naší modré planetě začali naši předci pohybovat vzpřímeně, byla podstatou výuky juniorů snaha o přežití. Takže se skládala ze základů boje a lovu u mužské populace, u té ženské se zase týkala především péče o potomka a zpracování toho, co muž sehnal při svých toulkách po příslušném revíru. A přiznejme si, že se po dlouhá tisíciletí mnoho neměnilo.

  První změny přišly s přechodem k zemědělství a s rozšiřováním obzorů, přesto nadále šlo většinou o jídlo a opět o boj. Okrajově se začala projevovat kultura, psaní a čtení, důvodem menší atraktivity byla dlouhodobá kastovanost společnosti a omezené užívání těchto výdobytků lidské inteligence. Přesto postupně přibývaly další důvody ke zvyšování vzdělání a předávání různých dovedností z otců na syny a z matek na dcery.

  Starověk měl různé podoby, Řekové a obyvatelé Římské říše měli v Evropě jiné postavení a jejich vzdělávání získalo určitý náskok, o ten však později přišlo. Neustálé válčení nadále vyžadovalo přípravu pro boj, lov byl nadále se zemědělstvím hlavním zdrojem obživy. A tak i tehdy děti přebíraly od svých rodičů podobné zkušenosti, jako jejich neadrtálští předci. Výraznější změny přichází po mnoho epochách bez výrazné změny až s příchodem techniky. Fyzicky náročný způsob boje se pomalu začal měnit, lov ustoupil chovu a podstatnou součástí života se staly mechanické stroje. Podíváme li se tedy na zručnost nynějšího člověka, rozhodně není prioritou schopnost ulovit jelena, jízda na koni, ovládání meče, bohužel ale ani umění vylézt na strom a přelézt sousedův plot. Část lidstva tak trochu degeneruje.

  Pokud se tedy na počátku dvacátého století kluci učili především strojařině a dívky činnostem kolem domácnosti, konec tisíciletí přinesl úplně něco jiného. Hlavní pozici převzala elektronika. Jenže… pokud táta synovi kdysi vysvětloval funkci spalovacího motoru a přitom rozebíral motor ze Spartaka, nyní se už většinou nic podobného neděje. Pokud oba vyloženě nežijí v prostředí autodílny, už je skoro nepředstavitelné potkat je v garáži nad rozebraným motorem z nového BMW 535D.  Jeho složitost totiž vyžaduje daleko větší odbornost. A pokud jde o počítačový průmysl, zde spíše synové učí své otce.

  Nynějším rodičům nyní nezbývá moc prostoru. Pomáhají se školním vzděláním, i když i tady se výklady mnohého za poslední dobu změnily, předávají základy sportu i kultury, matky domácích prací, tedy pokud k nim mají vztah a občas i aspoň trochu slušného chování. Většina ostatního je už natolik složitá, že na to znalosti nestačí. Biologičtí předci jsou nahrazeni televizí a internetem. Jak to asi bude vypadat za pár let? Počítače již navrhují sami sebe, plno věcí jde mimo většinu lidí. Snad aspoň sport nadále zůstane tím, co budou naše děti předávat dále těm svým. Protože jinak už nezbude skoro nic…

J3.K