Právě se nacházíte:

Co nám říká historie?

23. 07 2019

   www.inadhled.cz    Minulost každého státu, národa či etnické skupiny patří k tomu nejcennějšímu, co mají. Problémem je ohebnost výkladu historie. Je to trochu jako s pravdou. Jedna událost může mít několik možností vysvětlení a vnímání. Jestliže se pár let po úmrtí Václava Havla dozvídáme, že zdaleka ne vše bylo tak, jak nám bylo předkládáno a samotný Havel nebyl zdaleka tak velkým a morálním politikem, aby po něm byly pojmenovávané ulice a letiště, pak je na místě otázka, v čím zájmu po celou dobu pracoval. Jeho lavičky ukazují na to, že Havel byla pečlivě vybraná globální obchodní značka, za kterou se skrývalo plno špíny a je využívána dosud. Havel by se dal připodobnit momentálně ke švédské autistce Grétě či německé pašeračce lidí Carle Racketeové. Jedna i přes své duševní onemocnění bojuje za uměle vytvořené ekologické ideály a je předsunuta i svými rodiči do první linie, druhá provádí trestnou činnost posvěcenou politiky a investory z liberálního prostředí. Havel duševně nemocný nebyl, nicméně stanovoval ideály a morální normy, přestože nebyl žádným novodobým andělem, zároveň se jeho činnost občas skutečně pohybovala za hranou zákona (prolomení Benešových dekretů např.), nicméně vše bylo přikryto a Havel byl téměř svatořečen. Bohužel těmi, ze kterých vzniklo liberální hnutí momentálně ovládající Evropu a toužebně očekávající změnu na postu prezidenta v USA.

   Výše uvedené ukazuje, že z pohledu současnosti není ani tak důležité, jak se co kdy v minulosti stalo, ale podstatné je spíše to, kdo jak proběhlé události zaznamenal a kdo je po letech analyzuje. Jestliže se oslavy vylodění v Normandii odehrály letos bez účasti ruské hlavy státu, což může mít logiku v tom, že se tam Rudá armáda skutečně nevyskytovala, pak je přímo do očí bijící, když na ně byl pozván zástupce poražené strany, která 2.světovou válku rozpoutala a stála za desítkami milionů mrtvých, umučených a zneužitých Evropanů, Američanů a stopově i národů z jiných kontinentů.

   Nenávist k Rusku, které bylo hlavní vítěznou mocností, jež nesla hlavní tíhu bojů a bez jejíhož postupu od východu by Němci pokračovali v anexi celé Západní Evropy včetně Velké Británie, se stupňuje. Nynější stav, kdy řada ,,odborníků´´ zamlčuje zásluhy Sovětů při porážce fašistického Německa, je pouze předzvěstí toho, jak bude výklad dějin dále pokračovat. V podstatě stačí ve školách utlumovat určité fragmenty historie týkající se především národní hrdosti a slavných předků, pozměnit výklad o 1.republice a 2.světové válce, a rázem se může stát, že podobně jako americké děti neví nic o 20ti milionech Rusů padlých na bojištích v Evropě a myslí si, že to byly USA, kdo porazil Hitlera, nebudou ani ty naše tušit, že Rusko bylo součástí Sovětského svazu, který nás kdysi osvobodil. Ostatně už nyní mají problém s tím zařadit Cyrila a Metoděje, svatou Anežku Českou, Jana Husa, Jana Žižku či si vzpomenout, kdy začala 2.světová válka. Za to ví přesně, že Havel byl Mesiáš, Obama první a poslední správný americký prezident USA, protože by l černý, a Evropská unie vznikla proto, abychom se všichni měli rádi a oni mohli cestovat bez omezení.

  Kronikáři si často vymýšleli dle toho, kdo jim byl sympatický. Dokázali idealizovat své vyvolené a pomlouvat jejich soupeře. Řada artefaktů z dávných dob dokazujících skutečné události zmizelo a zápisy v kronikách vycházejí z tehdejší ideologie. Je tedy těžké posuzovat charaktery dávných hrdinů, ale i těch zavrhnutých. Jana Husa jinak popsali tehdejší církevní kronikáři a jinak vlastenci čeští. Pravděpodobnost toho, jaký byl, se schází někde uprostřed. Na Havlovi po pár letech vidíme, jak moc lze skutečnosti zkreslovat. A to, z čeho budou čerpat příští generace, bude možná úplně rozdílné, než jaká je realita. My víme, že Sovětský svaz za války zachránil Evropu před fašismem a že Sametová revoluce byl vlastně předem dohodnutý podvod na lidi. Ale jednou může být vše jinak. Jestliže se už nyní dohadujeme, kde je pravda, jak to bude vypadat za 100 let? Ohýbání pravdy a historie pokračuje. Není to výsada této doby, propaganda existovala v každém úseku lidského vývoje. Jen ta nynější už je na vyšší úrovni, než byly fašistická a komunistická dohromady. Zatím se plíživě rozpíná, aby nás v blízké době začala nekompromisně trestat za odpor proti ní. Zamlčování minulosti je jen jedním ze způsobů, jak ovlivnit naše myšlení. Ovšem patří k těm, jejichž dopad bude katastrofální na smýšlení budoucích generací. Důkazem jsou akce mládeže spojené s klimatem, Milionem chvilek a migrací. Nepochopení dramatičnosti situace plyne momentálně nikoliv z úplné neznalosti historie, ale z tendenčního informování mainstreamem. Až ale lidé zapomenou na minulost vlastní země, budou to mít liberální ideologové jednodušší. A to přeci jde.

J3.K