Další ukázka zvůle vlády

30. 11 2020

www.inadhled.cz  Ztráta soukromí dosahuje dalšího extrému. Společnost pomalu spěje k tomu, že jednotlivec nebude mít právo žít tak, aby o něm přinejmenším úřady něco nevěděly. Zároveň se bude muset podřizovat nařízením, pravidlům a zákonům, které již dávno překračují rozum i základní principy demokracie. Samozřejmě jde o záměr. Osobní svoboda je totiž elitám na obtíž a projev vlastních názorů často naprosto nepřijatelný.

  Covid-19 je přizpůsobený nástroj pro další možnost ovládat obyvatele v mnoha sférách. Žijeme v době, kdy každý z nás s sebou nosí vyhledávací a odposlouchávací zařízení v podobě mobilního telefonu. Policie má pravomoc být de facto neustále s Vámi, navíc dokáže nejen sledovat Vaši polohu, ale technicky je možné Vás kdykoliv poslouchat, a to nikoliv jen Vaše hovory. V podstatě tak používáním moderních přístrojů zároveň prozrazujete na sebe vše, tedy i to, co nechcete. A pokud ještě něco brání agentům o Vás vědět více, například šifrování ve WhatsAppu, pak už se ozvala Evropská komise, že je třeba to zrušit. Takže řada jednání probíhá pod podmínkou odevzdání mobilních telefonů a jejich zanechání v jiné místnosti. Důvěra v ty, kteří sedí u zařízení předurčených na kontrolu čehokoliv, je nulová, takže i když se dohaduje něco, co vůbec nemusí hraničit s porušováním zákonů, prostě jde třeba o zachování obchodního tajemství či utajení partnerů, tak se svědci v podobě mobilů nechávají za dveřmi.

  Lokalizovat Vás však lze nejen podle sledování Vašeho telefonu, ale tzv. Velký bratr má k dispozici i množství kamer s možností rozeznávání obličeje, osobní doklady obsahují čipy, u nichž možná ani netušíme, co obsahují. Přidejme snahu využít blížící se elektromobilitu, která postrádá nejen logiku, ale navíc není technologicky naplnitelná, zlikvidovat hotovost a kontrolovat každou Vaši platbu, schopnost zaznamenat každé připojení k internetu, prolézt Vaše maily, a ve finále máte jedinou možnost, jak žít svobodně. Znamenalo by to odstěhovat se mimo dosah signálu, wifiny, platebních terminálů, kamer a nejlépe i lidí. Takových míst na světě moc není, ale můžete si být jistí, že právě na nich neexistuje mimo špiclování ani žádný politik. A tím pádem ani covid-19. Což je vynikající zpráva. Všechna ostatní místa jsou pod dohledem, takže využíváte li výdobytků civilizace, máte se soukromím smůlu.

  Samozřejmě svoboda jednotlivce je zakotvena téměř v každé ústavě. Dokonce i v naší. Jenže se vším se dá pracovat a praxe napovídá, že to nikoho moc nezajímá. Doba covidová je ukázkou toho, jak se dá snadno vytvořit nouzový stav, ve kterém je vše jinak. Vymyšlená pandemie, přičemž nikdo nebere v potaz odborníky hovořící o obrovském podvodu na lidech, národech či na každém z nás. Vlády dostaly manuál a dle něho jedou. Včetně dalšího utahování šroubů, které takové zůstanou i po určitém rozvolnění. Vše, čeho nyní elity a jim posluhující politici dosáhnou, tu má zůstat navždy. Takže bez ohledu na nesmyslnost opatření, nijak zvětšující se úmrtnost a infekčnost je šířen strach a s ním vydávána nařízení, která omezují pohyb, volnost a plno náležitostí, jako je podnikání, sport, kultura. Jde o ukázku síly a moci. Všichni rozumně uvažující lidé vědí, že roušky jsou naprostý nesmysl a zvyšují řadu zdravotních rizik. Dále vydaná nařízení jsou chaotická, nesplnitelná, a navíc velmi tendenční. Bránění lidí ve volném pohybu, sportování a nucení k sociální a kulturní izolaci je nejen kontraproduktivní, ale zároveň vede k častým psychickým poruchám a k následným sebevraždám. Pokud někde skutečně stoupnula čísla ukazující na vyšší počet úmrtí, pak je to právě tato sféra.

  Vláda stále nemá dost. V pomyslném návodu na využití covidu – 19 není jen co největší udržení lidí doma, likvidace ekonomiky a střední vrstvy, udržování ve strachu se záměrem proočkovat co největší část národa. Momentálně jde o to pozměnit i zákony tak, aby příště bylo jednodušší zavádět beztrestně jakékoliv restrikce života. V podstatě lze konstatovat, že nynější vlády dělají černou práci pro ty příští, které k omezování už ani nebudou muset prosit sněmovny o souhlas a budou si vyhlašovat jakési stanné právo kdykoliv se jim zachce. I k tomu směřuje Andrej Babiš se svým ansámblem. Pokus doplnit zákon o centrální Hygienické stanici byl uskutečněn vcelku potají a na poslední chvíli, řada ,,doplňků“, jejichž schválení by znamenalo vytěsnění Parlamentu ČR z velké části rozhodování v období podobném tomu dnešnímu, má být předurčena právě tomuto účelu. Ministerstvo zdravotnictví by pak v určitých případech bylo mocnější než páni poslanci. A s ním i celá vláda. A opět by to odnesli především podnikatelé, kterým by vláda zavřela provozovny a zůstali by bez nároku na refundace, čili náhrady.

  Covid má mnoho jmen. Přestože vir existuje, je to asi jediné, co je kolem něj pravdivé. Jistě, setkání s ním může pro některé lidi znamenat komplikace, ale v celkovém měřítku jej lze nazývat spíše než těžkým onemocněním šaškárnou, zlodějnou, komedií, manipulací, lží, lumpárnou, prostě vším nelichotivým. Řada lidí mu podlehnula nikoliv zdravotně, ale spíše mentálně. A přesně o to jde. Vybudovat v lidech strach a vnutit jim poslušnost, zapomenout právo na to se ptát a dostávat odpověď. Na to pracují ruku v ruce média, vláda a ti, kterým z nastalé situace narůstá profit. No a my všichni ostatní to máme zaplatit.

Jindřich Kulhavý