Demokracie je pouze prázdná schránka

9. 02 2020

www.inadhled.cz   Demokracie a EU jsou něco, co má k sobě velmi daleko. S rozšiřujícím se počtem členů schopných vytvářet různě výkonné ekonomiky, existujících v rozdílných sociálních, etnických a kulturních dimenzích, je jasné, že demokracie je de facto nemožným atributem společného soužití. Snaha vytvořit evropský jednotný superstát během několika málo desetiletí se stala nereálnou utopií, tedy pokud k této cestě nepovede jednoznačná diktatura.

   Původní národy měly být nejdříve naředěny jednolitou masou připlouvající z Afriky. Tím by byly potlačeny rysy a zvyky jednotlivých států. Řekneme li to jednoduše, záměrem migrace se stalo dostání všech evropských zemí do stejných…omlouvám se za výraz…sraček, které by k sobě přiblížily jednotlivé ekonomiky. Z toho vychází i poměr přerozdělování, kdy ta nejsilnější německá přijme miliony Afričanů, zatímco méně produktivní postsocialistické země se spokojí s desetitisíci. Vzápětí se mělo zatlačit na sjednocení výše sociálních dávek, a poté srovnání úrovně mezd. Zdá se, že se počítalo s výrazným snížením životní úrovně v Německu, severských zemích a Francii, opatrnému vzestupu v bývalém socialistickém bloku. Tuto teorii však v převodu do praxe narušili samotní Afričané, kteří místo jisté solidarity se záměry zamíchat je mezi původní Evropany projevili absolutní nedostatek disciplíny, zvýšili neúměrně kriminalitu a ve Východní Evropě tak došlo k zablokování dalšího rozsevu afrického plémě. Ono se to nezdá, ale ono to těm Slovanům celkem myslí a včas jim došlo, o co tady jde. I z těchto důvodů pokračuje import především mladých a testosteronem přebitých mladíků schopných fyzicky napadat ty, kteří mají tendenci nesouhlasit.

  Po nastartování migrace, která se ukázala jako nedostatečná, bylo třeba sáhnout po další z možností, jak ovlivnit běh událostí. Výměna původního papeže za prostého grázla v bílém plášti schopného se změnit ze symbolu křesťanství v přívržence islámu a podporovatele jeho šíření umožňujícího přestavbu kostelů na mešity nastartovala další fázi přeměny Evropy a srovnávání rozdílů mezi evropskými národy. Jsou to opět Slované, kteří se této taktice postavili, a i přes korupci v podobě rozdávání funkcí a peněz v orgánech Evropské unie se staví na zadní. Malé Maďarsko a rozsáhlé Polsko ukazují, že si nenechají Bruselem diktovat podmínky a jde o další adepty o odchod z EU. Po ukázce toho, že to lze, za kterou musíme poděkovat Velké Británii, je dost možné, že se o něco podobného brzy tyto dvě země pokusí. Polsko je navíc silně katolickou zemí a rozhodně nemá v plánu nechat se islamizovat. Jistou naději lze také vkládat do Italů, kteří mají již dost probíhající migrace.

  Aby se výše zmíněné pojistilo ještě více, přistoupili strůjci plánovaných změn k ekoalarmismu. Je již přijatá skutečnost, která bude znamenat v důsledku další snižování životní úrovně Evropanů. Zvyšování cen elektrické energie, její budoucí nedostatek a omezování všeho včetně zemědělské výroby způsobí razantní návrat o mnoho desítek let zpět, to i včetně mobility obyvatelstva. Přestože se ukazuje vysoká pravděpodobnost toho, že ropa skutečně jen tak nedojde, dokonce se pravděpodobně její zásoby stále doplňují, protože vzniká úplně jiným způsobem, než se předpokládalo, útok na fosilní paliva pokračuje. Na prahu malé doby ledové jde opět o ukázku pragmatického zneužití zelené a zároveň falešné ideologie ve jménu protlačeného demagogického vývoje vedoucího k vytvoření jednolité evropské masy, jejíž životní úroveň bude někde mezi tou, která je v rovníkové Africe a stávající v Západní Evropě. Pro Evropany to je skokové snížení, a to za cenu masového zdražení. Všimněte si, že ruku v ruce s tímto jde také omezování potravinových zdrojů, snaha snížit produkci masa a nahradit ho geneticky upravovanou sojou, dále omezování zemědělské rostlinné výroby. Potřeba výstavby zdrojů energie dojde k zabírání půdy ve jménu dobra, ovšem přinese to hlad. Afričané jsou na to zvyklí, Evropany to srazí opět o něco níže.

  Posledním pokusem ještě více rozmělnit společnost má být genderové šílenství. Jde o rozklad patriarchálního uspořádání, tedy modelu vyhovujícího několik tisíciletí, a přechod k naprosto degenerativnímu typu, kdy fyzicky slabší a psychicky labilnější pohlaví vede i ministerstva obrany. To není podceňování žen, je to dáno genetickou výbavou. Popíráním této reality je pro změnu snaha ukázat muže jako schopné být potencionální matkou. Má tak jít o totální přesmyčku funkcí mužů a žen ve společnosti a ukázat, že nic není nemožné. O tom, že do této idei investují elitu neskutečně mnoho prostředků, není vůbec pochyb a rychlost, s jakou dochází k úpravám prostředí, nasvědčuje mnohé o obrovském zájmu co nejrychleji změnit přirozenost v naplánované odstavení mužů z vedení společnosti.

  Přestože čtyři uvedené cesty vedoucí k totální přeměně Evropy někdy vypadají navzájem kontroverzně, ve skutečnosti se skvěle doplňují a agresivita jejich prosazování je zjevná. I proto vzniká velmi silná opozice vůči tomuto trendu. V Německu posiluje strana AfD, která se razantně staví proti politice stávajících lídrů. Také silné Polsko a malé Maďarsko se vzepřely, podobně i část české politické scény, Salvini v Itálii, Le Pen ve Francii a další. Velká Británie to vyřešila rázně, nicméně boj uvnitř země bude pokračovat, protože islamizace britských ostrovů a zelená idiocie je tam zatím nejdále. Němci vyhlásili totální válku příslušníkům a příznivcům AfD, to i za cenu veřejného se přiznání k naprosto nedemokratickému přístupu k výsledku voleb. Fašistická Antifa získává povolení fyzicky útočit na politické odpůrce nynějších elit. Dá se očekávat postavení AfD mimo zákon.

   Podobné čeká u nás SPD a potažmo možná i Trikolóru. Všimněte si, jak ,,poklesl“ zájem médií o novou stranu a dříve veřejně kritizovaná vystoupení Václava Klause ml. nyní nikdo moc nekomentuje a dělá se vše proto, aby byl zapomenut. Ihned se to projevilo v jistém poklesu preferencí. Podobnou taktiku zaujala jistá média i vůči SPD. Zároveň je šířen strach ze strany liberálních proevropských stran, především Piráti a jejich přívrženci jsou velmi aktivní. Stále více se ukazuje levicová výchova mládeže a její důsledky. Evropa je jim již představována jako jednotný stát bez národních hranic a zájmů. Starší pamětníci toho, jak to vypadalo, když byla u nás levice u moci, jsou stavěni do role neschopných ,,správně“ volit. Dehonestace starší generace pokračuje. Ovlivňování široké společnosti pomocí veřejnoprávních médií, dále těch placených liberály a dotovanými zájmovými skupinami je v plném proudu. Je otázkou, kdy dojde k násilným střetům zastánců obou ideologicky rozlišných přístupů k budoucnosti Evropy. I proto je tu snaha odzbrojit ty, kteří by chtěli bránit původní evropské hodnoty, své domovy, zvyky a prostředí, v němž dosud žili. A ještě maličkost. Všimněte si, že jde o výsadní změny v Evropě a částečně se podobně chovají Američané volící Demokraty. Jinde ve světě se tyto věci prostě dějí minimálně. Tady jde o Evropu.

Jindřich Kulhavý (J3.K)