Právě se nacházíte:

Dezinformace nebo pravda?

30. 04 2020

www.inadhled.cz   Poslední dobou se roztrhnul imaginární pytel s informacemi o všem možném, které jsou až tak závažné, že přestávají být pochopitelné. Může za to nejen epidemie, která epidemií ve skutečnosti být nemusí, ale i mnoho dalších událostí, jejichž samotná existence postrádá logiku. Informační šum kolem nich není výtvorem dezinformátorů, ale často pouze výsledkem logického uvažování a myšlení. Pojďme se podívat na pár hlavních oblastí, kde se střetávají rozum a ideologie.

  Nejdiskutovanější záležitostí posledních let je migrace. Osídlovaní Evropy muslimy má sice delší historii, nicméně dosud to byl důsledek především kolonizace zámořských území a liberalizace Západní Evropy. Muslimové tak přicházeli do Evropy především ze zemí, které nějakým způsobem spadaly pod správu evropských námořních velmocí. S výjimkou Velké Británie a Francie nešlo o nějak zásadní počty a bylo to relativně únosné. Trochu se ještě vymykalo Německo, to kvůli přijímání Turků a gastarbeitrů z bývalé Jugoslávie, přičemž právě z ní přicházeli první balkánští muslimové. Přestože turecká komunita je u našich západních sousedů poměrně rozsáhlá, dokázala se relativně dobře integrovat a až do nástupu Erdogana k moci v jejich původní domovině se neprojevovala nijak zvlášť agresivně.

   Celý tento stav se změnil s prosazováním nového názoru na migraci postrádajícího logiku, jehož zastánci navíc postupně pronikli i s podporou mocných tohoto světa do všech nejvyšších struktur vedení nejen Evropy, ale také OSN, bankovního sektoru a médií. Souborem lží a polopravd, s přispěním moci a peněz došlo postupně k vytvoření prostředí, v němž se migrace stala záporným fenoménem doby. Právě neschopnost obhájit důvody, které vedou k otevřeným dveřím Evropy, způsobily zásadní rozpory nejen mezi státy, ale i mezi jednotlivými obyvateli. A protože téměř celé Evropě vládne momentálně ta ideologicky zaslepená část politiků, kteří stojí za ztrátou hrdosti jednotlivých národů a vyznávajících liberálně-zelený pohled na svět, který je navíc výrazně levicový, je neochota diskutovat o tragických rozhodnutích překážkou ve skutečné informovanosti Evropanů. Cokoliv, co poukazuje na následky migrace, je okamžitě smeteno ze stolu a znevažováno přívlastkem fake news. To i přes to, že jejich výrobou se zabývá především právě liberální propaganda a složky podléhající přímo jednotlivým vládám. Za fake news lze pokládat zkreslené statistiky, televizní tendenčně vedené diskuse i prohlášení zkorumpovaných politiků a odborníků.

  Podobná situace je kolem Zeleného údělu pro Evropu. Systematicky vytvářená hysterie kolem globálního oteplování při ignoraci historie vývoje planety a cyklů, v nichž se počasí mění, má připravit prostředí pro použití nástrojů vedoucích ke společenským změnám. Přestože záměrná likvidace části elektráren, automobilismu a průmyslu má na první pohled opodstatnění v očích ekologicky smýšlejících lidí, jisté je, že původním záměrem není ochránit planetu, ale naopak získat moc a mít možnost ovládat lidstvo. Zbavíte li jednotlivce samostatnosti, vybudujete u něj závislost a podrobíte ho neustálé kontrole, máte nad ním vyhráno. Uděláte li to samé s celými národy, přičemž se moc udrží v relativně úzkém kruhu, můžete si dělat co chcete a ještě si zajistíte královské příjmy. A Zelený úděl pro Evropu je jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout. Jednotlivé připomínky nespokojených jednotlivců k určitým ,,nedostatkům‘‘ lze opět snadno smést pomocí médií a propagandy. Do určité chvíle musíte diskutovat a přesvědčovat, ale po dosažení jistého stupně nadvlády už jen přikazujete, oponenty označkujete a zbavíte se jich. Uděláte z nich blázny, byť jsou jejich argumentu logické a pravdivé. A my jsme se dostali již za tu hranu, kdy šlo diskutovat. Teď se buď podvolíme, nebo bude třeba se intenzivně vzepřít demagogii vedoucí k naprostému okleštění občanských a národních svobod ve jménu čistoty životního prostředí. Tomu věří jen fantastové.

  Třetím tématem se stalo zdravotnictví, které je velmi globální záležitostí. Nadnárodní farmaceutické koncerny mají obrovskou moc, kterou však musí občas prokázat. Vznik jakékoliv epidemie či pandemie je ideální příležitostí ukázat jejich potřebnost. A protože příroda nemá za úkol zlikvidovat lidstvo a o jeho regulaci se stará sama, je třeba vyvolat strach uměle. Covod-19 je jen jedním z dalších podobných pokusů. Bohužel frekvence těchto akcí se zvyšuje a hysterie kolem posledního koronaviru má otevřít dveře vakcinaci celého lidstva. Těmi mají projít společně s podezřelými preparáty, které nejen že mohou mít dopad na lidskou genetiku a zdraví, ale i na další atributy lidské společnosti, také elitní ,,vizionáři‘‘ beroucí na sebe roli bohů určujících, kolik je správné, aby žilo lidí na planetě.

  Poslední dobou se v souvislosti s tímto jevem skloňuje jméno Billa Gatese, který uspěl především u německé kancléřky Angely Merkelové, a tím i u Evropské komise. Jestliže americký prezident Trump hledí směrem k této problematice nedůvěřivě a ruský prezident s despektem, pak Evropa je ideálním místem k prosazení záměrů Gatese a má zajistit dostatečné příjmy a další proces proočkování zbytku světa vázaný časem na možné cesty do Evropy. Pokud jde o USA, je jasné, že pokud Trump řekne NE, Demokraté budou hlásat ANO a bude otázkou času, kdy se dostanou k moci, k čemuž jim pomohou i špinavé peníze Gatese a farmaceutických koncernů. Umlčování odvážných lékařů, novinářů i vědeckých pracovníků poukazujících na zlotřilost Gatese je opět přikryto odkazem na fake news.

  Dá se tedy říct, že cokoliv, co ukazuje na vytváření nových pořádků vedoucích k přeskupení moci, je okamžitě potíráno, cenzurováno a dehonestováno. Pokud se tedy u jakékoliv informace objeví, že jde i lživé zprávy, dezinformaci, fake news, je třeba se nad tím pozastavit a zvážit, nejde li v tu chvíli právě o reálnou pravdu, která je pouze nepohodlná vrchnosti. Skuteční manipulátoři, kterých jsou plná jak mainstreamová a veřejnoprávní média, dále sociální sítě, kde je poznáte podle honosných názvů na první pohled solidních a poukazujících na ochranu demokracie, čistoty informací a svobody slova (jistě vnímáte tu protichůdnost pojmů), najdete je i v roli mluvčích politických stran, kde zastávají vrcholné funkce. Ti okamžitě označí jakékoliv názory lišící se od jejich jako vylhané, nepravdivé a zavádějící. Ve skutečnosti pouze zašlapávají diskuzi a vzbuzují dojem, že právě oni jsou zastánci toho, co je pro lidstvo nejlepší. A nejvíce se bojí toho, když někdo upozorní na koncentraci moci a na to, že se k jejímu převzetí několika jednotlivci schyluje. Pokud to nevnímáte, patříte k ovcím, jejichž stádnost je vrcholným majstrštykem elit. Rozbít jednotnost odporu je základním záměrem označování jakýchkoliv informací blížících se realitě jako nepravdivé. A energie tomu věnovaná je obrovská.

Jindřich Kulhavý