Dezinformační válka v plném proudu

7. 06 2018

  www.inadhled.cz    Mediální svět je velmi rozmanitý. Obrovský počet televizních a rozhlasových stanic, deníků, časopisů a internetových stránek je naprosto unikátní v tom, že uživí neskutečné množství lidí rozličného vyznání, inteligence a zaměření. Díky médiím se k nám dostávají informace, zajímavosti, propagace, kultura, jsme ovlivňováni ze všech stran. Většina z nich má určitou skrytou ideologii, jen výjimečně mají pouze bavit. A ne vždy je ta ideologie skrytá, jsme stále více svědky zneužívání jisté výsady největší a nejbohatších mediálních skupin. Jejich vlastnictví, případně zachování vlastního vlivu na veřejno-právní stanice, znamená mít velkou moc, která pracuje ve službách zájmových skupin a ovlivňuje chování velkých částí obyvatelstva.

   Informovat své diváky, posluchače, čtenáře lze různým způsobem. Pravdivost zpráv je díky možnosti vybírat jen ty ,,správné´´, nebo umění ohýbat pravdu, různorodá. Zamlčování událostí bylo dříve jedním ze způsobů, jak udržet příjemce informací v jisté nevědomosti. Poté přišel vyšší level a začalo se s upravováním fotografií a dokumentů. Ani to však nebyl ještě vrchol, postupně se začali dezinformace vyrábět a některá média si z toho udělala živobytí. Narodily se tzv. fake news. Bohužel filmový průmysl proniknuvší do zpravodajství umožnil tvorbu mysl mnohých ovlivňujících lživých reportáží, někdy dokonce až na takové úrovni, že mohou zavinit změny rozhodování ve vrcholných světových orgánech. Skutečný stav věci poté zůstává pro běžného konzumenta naprosto neznámým. A o to jde. Těchto praktik využívají i tak proslulé stanice, jakými jsou CNN a BBC. Jejich pořady a záběry se poté šíří i do ostatních médií a ze lži vznikají polopravdy, od nichž je blízko k naprostému převrácení proběhlých událostí. Zvláště nebezpečné je to tam, kde reportéři spolupracují s ideologickými oddíly armád a určitými skupinami politiků.

  Dezinformace byly součástí politiky už od nepaměti. Čisté svědomí nemají ani Američané a ani Sověti, nyní Rusové, nezaostávají žádné státy. Důvodem je rozdílnost názorů, náboženství, právě ideologií a zájmů. Platí heslo: Nehodící se škrtněte. Pro každého je složité konstatovat, že jinde to dělají lépe, jinde používaný způsob je lepší a vede k lepším výsledkům. Navíc zájmy jednotlivců a skupin se liší. Taková válka není pro lidi nic pozitivního, slabší národy nemají šanci zvítězit, ale možná žijí na místě bohatém na suroviny nebo jde o strategické místo, je tedy třeba je v zájmu vyšších principů je vyhladit, přesunout, zlomit. Zbrojařské koncerny musí navíc vyrábět, prodávat, modernizovat a prosperovat, jejich produkty je tedy nutné někde využívat a zkoušet. Za posledních 100 let vzniklo po světě mnoho střelnic s živými cíly v podobě místního obyvatelstva. Podobně uvažují farmaceutické společnosti. Na rozdíl od potravinářských konglomerátů si musí své zákazníky hledat, vytvářet uměle prostředí, ve kterém poté vydělávají. A k vyvolání potřeby například vojensky zasáhnout jsou často fake news ideálním prostředkem. Jejich výroba však už dosahuje extrému. Umírají při ní totiž naprosto nevinní lidé.

    Nejvyšším stupněm zla při tvoření fake news jsou skutečné a velmi dobře připravené události. Sestřelení malajsijského letadla nad Ukrajinou je příkladem toho, jak lze manipulovat s myšlením lidí na celé Zemi. Teorií vzniklo mnoho, viníků může být více, takže propaganda jede. Dochází tak postupně k tomu, že ať už se stane cokoliv, lidé nevěří. Navíc prokazatelné zamlčování faktů, kterým se prezentují i takové kolosy, jakým je u nás ČT, naznačuje, že zájem o přinášení pravdivých informací, byť někomu nepříjemných, prostě nemá v těchto místech nikdo. Pochybovat se tak dá nejen o reálném viníkovi tragédie nad Ukrajinou, ale mnoho rozporů se našlo i u likvidace budov teroristy 11.září v New Yorku, pochyby se změnili v jistotu o příčinách války v Iráku, vzniku Arabského jara, nyní už je jasné, že Islámský stát má za sebou v počátcích vzniku americké tajné služby jdoucí po Asadovi, migrace je zase v režii OSN a Sorose. Samozřejmě význam fake news už je tak veliký, že se zpravodajcové předhání v označování všeho, co vznikne a je v nezájmu vlastních elit, právě tímto názvem.

  Co z toho plyne pro nás? Je velmi složité se orientovat. Nezbývá nám nic jiného, než sbírat informace ze všech možných směrů, v podstatě je trochu zprůměrovat a hlavně používat mozek. Logika většinou napoví. Jako příklad vezměme migraci. Zcela logické je, že neinteligentní a líní lidé neschopní hospodařit ve své zemi nemohou být přínosem tam, kde se pracuje a tvoří. Stanou se pouhou zátěží. Stejně logické je i to, že umělým míšením různě inteligentních etnik klesne na dlouhou dobu průměr IQ v dané lokalitě. Vytváření potřeby poskytnout pomoc předešlou válkou postiženým je umělým způsobem, jak vyvolat soucit. Zvláště tehdy, když na té válce profituje úzká skupina jednotlivců, ale následky dopadají na široké spektrum všech ostatních. Nevěřme tedy elitám a celebritám, které se snaží nám namluvit, že lidství v nás je předurčeno k pomoci jiným. Ono je totiž součástí péče především o blízké. Vše ostatní je syntetickým vyvoláváním pragmatického soucitu. A na to může naskočit jen hlupák. Všichni ostatní, kdo na této vlně jedou, jsou buď na migraci profitující, ideologicky zpracovaní, nebo naprosto naivní a jen někomu užiteční idioti. Migrace je jen jeden z příkladů, kde se fake news staly běžnou součástí mediální prezentace. Jejich využití je však univerzální. CNN, BBC i ČT o tom ví své a mohly by pořádat semináře s poskytnutím návodu na jejich tvorbu. Místo toho se snaží lidi před nimi varovat ve smyslu hesla: Zloděj křičí chyťte zloděje!

J3.K