Diskriminace černochů? Ale kdeže...

27. 12 2017

   www.inadhled.cz    Americká šílenost se stává proslulou stejně, jako alkoholismus hlavní tváře EU Junckera. Projevuje se především schizofrenním chováním týkajícím se rasismu a nahrává podobným náladám i v Evropě. Jestliže byli dosud černoši běžnou součástí americké historie se všemi negativy i pozitivy, nyní se příslušnost k rase stává v jejich případě protekcí. Pokud někdo hledá příměr mezi romskou komunitou u nás a černošskou v USA, je třeba říct, že daleko více tmavých Američanů se aktivně podílí na ekonomice a prosperitě Spojených států, než těch romských na naší. Nicméně v oblasti kriminality jsou si tyto dvě skupiny podobné.

  Americká kinematografie je podstatnou součástí světového kolosu zábavního průmyslu a určuje trendy v této oblasti. Velkofilmy z její produkce se závratnými rozpočty, dokonalým technickým zázemím a obsazené hvězdami, jejichž sláva je celosvětová, převažují v programech světových kin. Hollywoodská továrna na sny často svým přístupem k historii upravuje náhled mladších generací na historii. Kdo by neznal Tróju s Bradem Pittem, 300 bitva u Thermopyl a následující Pád říše, Hercula a plno dalších děl připomínajících dávnou minulost popisovanou v řeckých bájích. Podobně lze vnímat i ztvárnění historie Římské říše.

  Až dosud se autoři velmi pracně snažili přiblížit své umělecké zpracování bájných témat tak, aby probíhající děj co nejvíce přibližoval dobu, ve které se odehrával. Tomu odpovídaly lokality, kde se natáčelo, použití drahých rekvizit a také výběr herců ztvárňující postavy.  Vcelku pochopitelně byli evropští vladaři indoevropského vzhledu, tedy běloši, podobně i většina ostatních postav. Pokud se někdy objevil někdo tmavé pleti, většinou bylo vysvětleno, jak se do děje dostal a téměř vždy si prošel nějakým transportem z Afriky, ať už jako otrok, gladiátor či bojovník. Což odpovídá realitě těch letopočtů. Nynější šílená doba však svou hysterickou snahou udělat ze světa multikulturní směs se záměrem vytvořit jednu společnou rasu zasahuje i do filmového umění. Mění se obsazování hlavních rolí a čekají nás šílenosti, které zaznamenáváme už v nově natáčených dětských pohádkách.

  Křídla tomuto trendu nasadil Barack Obama, tento Keňan vládnoucí Spojeným státům z Bílého domu, který se stal prvním Afroameričanem, který dosáhl postavení prvního muže USA. Jakoby se najednou mohl stát černoch i řeckým místním vládcem, kterým byl hrdina Achilleus, Američané jsou schopni udělat černochem i našeho Karla IV. Fantasmagorie se přenáší i dále, dotýká se předávání různých cen, propagace filmů, skupinových fotografií. Všude se musí objevovat černoši. Také v pořadech pro děti musí být součástí kolektivu zástupci různých ras. A to už nemluvíme o reklamách, kde se dosud výrobci zaměřovali především na složení původního obyvatelstva a dle toho byly spoty obsazovány herci. Nyní, kdy světu vládnou globální firmy, jsou jejich reklamní akce celosvětové a všude je minimálně černoch. Což platí i pro obchodní řetězce zastoupené na našem trhu.

  Šílenství kolem několika témat, které z USA přišlo do Evropy, degradují Američany v očích normálně smýšlejících lidí. Bohužel však pseudorasismus, MEE TO, LGBT a další podobné výstřelky přicházející z USA, často ještě podporované Sorosem a politiky, získává příznivce i u nás. Propojení neziskovek s uměleckou sférou a politiky dosáhlo bodu, kdy se nám tito snaží tvrdit, že černoch je vlastně rodilý Evropan, byl tu vždy doma a běloši mu de facto mohou být vděční, že je tu nechal. Necháme li si tuto scestnou filosofii vnutit, staneme se jednou z posledních generací bělochů v historii lidstva. Bojujme s omezeností filmových tvůrců ignorací jejich děl stejně, jako se snahou neziskovek přetvářet naše životní prostředí k jejich obrazu. My neziskový sektor a filmová americký průmysl nepotřebujeme, on ale pro svou existenci potřebuje nás a naše peníze. Nedávejme jim je a přinuťme politiky, aby utáhli kohoutky. A filmaři? Když budeme ignorovat jejich dílka a nebudou vydělávat, budou nuceni změnit svůj přístup. Vše je jen o nás lidech.

J3.K