Ekologie….nebo je to jinak?

12. 03 2014

  O naší společné výrobě odpadků jsem se už zmínil. Je to problém, který opravdu lidstvo obtěžuje už mnoho tisíc let a vzhledem k nárůstu populace se výrazně zvyšuje.  

 Vinu na tom má nejen množství, ale i skladba odpadu a technologie jeho likvidace vždy pouze dobíhá to, v čem mají výrobci náskok. Také místa pro nové skládky není nikdy dost, znečištění moří i pevnin je prostě problém. A bohužel dále bude. Nejde však jen o odpadky, je zde i výroba energií, dopravu, vlastně o většinu odvětví průmyslu. Množství lidí, kteří se tímto zabývají, stoupá.

   Bohužel, jako v každém oboru, i zde je patrné, že jejich kvalita je různorodá. Od seriózních vědců a vývojářů přes populisty, řvouny až po vyloženě škodící. A všichni si říkají ekologové. Vědce bych vynechal, jejich práce je velmi potřebná. Bohužel ti ostatní je nenechají jejich práci dokončit a tak se v době, kdy objevili něco přínosného, ale ještě nedomysleli důsledky, uvádí ekolog populista novinku povinně do provozu. Vidíme tedy uprostřed lesů a polí plno fotovoltaických panelů, jejichž přínos je x násobně dražší elektřina a jejich likvidace bude ještě zajímavá, větrné elektrárny, které se budují kdekoliv a třeba na Kapverdách už všechny stojí, protože je prach ze Sahary zadřel, do motorových paliv nám dávají řepku, která likviduje motory a ničemu nepomáhá, navíc tak není mouka, protože mít žlutá pole se vyplatí.

   A vůbec, kolem aut je napsáno takových nesmyslů, které v důsledku z automilců dělají vyvrhele společnosti. Máme tu oteplování planety, které se ve skutečnosti řídí bez nás, připadá vám snad, že je poslední dobou tepleji? Až to bude planeta chtít, upšoukne ze svých zásob skleníkových plynů na Sibiři a hned tu bude úplně jinak a my to neovlivníme. A tak si myslím, že by skuteční vědátoři měli mít prostor pro své nápady a vynálezy, dost času, zvážili výhody a zápory dříve, než se začne cokoliv vyrábět a okamžitě mít i podmínky pro likvidaci po ukončení životnosti. Ti ostatní by se měli naučit žít tak, aby naše okolí bylo co nejméně znečišťováno tím, co se nevypaří, neshnije či to nesežerou brouci, aniž by je z toho bolelo břicho. Přesně  tam bychom mohli pomoci my všichni. A rádoby ekologové, mají své potřeby uplatnit, mohou nastoupit k odpadkovým firmám. No řekněte, nebylo by to tak lepší?

J3.K