Právě se nacházíte:

Extrémy

3. 01 2015

www.inadhled.cz  Většina lidí žije svůj život v relativním poklidu a nijak zvláště nevybočuje z běžného standartu, který je měřítkem běžnosti pro řadu námi prožitých dní.  

  Mezi námi se ale pohybuje i dost těch, kteří se snaží něčím vymykat, být jiní. Někteří lepší, jiní naopak. Jedni hledají hranice svých možností, druzí zkouší trpělivost ostatních. Do té první skupiny, která se odlišuje, patří jistě sportovci, také vědci, kosmonauté, různí odborníci, někteří podnikatelé, velmi nadaní lidé, kteří jsou připraveni přetavit své přirozeně větší schopnosti v úspěch, přemoci svůj strach a jít za hranice lidského chápání. Překonávají velké překážky, riskují, vynikají, a ač jim je jistě příjemný pocit, který přináší obdiv těch, kteří ničeho podobného ani nezkusili, dělají to vše hlavně pro sebe. Ať už extrémní sporty, nasazení v jiných odvětvích, ochota riskovat za hranou lidských schopností, to vše je hodné našeho obdivu, někdy i tehdy, pokud si uvědomujeme, kam až extrémisté v dobrém slova smyslu umí zajít a jak je jejich riziko občas zbytečné. Ale pokud ohrožují sami sebe, rád se jim pokloním. Mám totiž v sobě jejich krev. Ten pocit, když se řítíte na lyžích 130 km/hod, nebo letíte při skoku na nich 70m daleko, je fantastický. Také jízda v extrémním autě či snad v místech, kde se jedni pohybují krokem a jiní tam umí jet na doraz a s úsměvem, to vše může přinést radost do života.

   Bohužel tu mezi námi jsou i ti, kteří tvoří druhou skupinu. Vynechám li extrémně nudné, otravné a hloupé lidi, jejichž schopnost prudit bez zábran je zjevná, jsou to především ti, kteří své znalosti převedli v kriminální či téměř zločineckou existenci. Myslím, že sem patří náboženští fanatici, zloději, násilníci, také mnozí politici, právě těch je v našich končinách převaha.

   V čem spočívá jejich extrémismus? Je to v aroganci, neschopnosti poslouchat sám sebe, neúcta k majetku jiných, nenažranosti, lenosti....Jenže u hloupých lidí jsme velkorysí, nemohou za své vlastnosti, projevy, u těch chytrých je to mnohem nebezpečnější, neboť svou inteligenci a energii extrémně využívají jen ve svůj prospěch při současném poškozování ostatních. A zde už naše tolerance není na místě. Bránit se jim je správné, často ta obrana vyžaduje větší razanci, než které jsme schopni. Bohužel, protože díky tomu si mohou dovolit více a často se z nich časem stanou i lidé vážení. To když se přidá naše extrémní zapomnětlivost.

   Extrém, to je vybočování z řady, odlišení, znamená to více, než normál. Bohužel, v matematické hantýrce, do plusu i do mínusu. Je jen na nás, který extrém je nám bližš .U mne ale hloupost a ani celá ta druhá skupina lidí prostě úspěch nemá.

J3.K