Právě se nacházíte:

Facebook v roli STB

5. 10 2017

  www.inadhled.cz   Sociální síť Facebook se poslední dobou chová velmi prapodivně. Pojďme se na ni podívat blíže. Jisté je, že její vznik byl podmíněn relativně jednoduchou, ale o to geniálnější myšlenkou, a přinesl tvůrci a majiteli obrovský zisk. Z komunikace po internetu se stal fenomén doby, který sice sblížil miliardu lidí, ale oddálil od sebe jednotlivce. Je tedy otázka, je li ve svém důsledku skutečným pozitivem, či nestal li se tento komunikační kanál hrobařem mezilidských vztahů. Jisté je, že byl uživatelům poskytnut nástroj k navazování kontaktů, jejich oživování, ale také k špehování a dalším nekalým praktikám. V nemalé míře dochází po prvotně volných pravidlech k jejich utahování a po zjištění, že pomocí sociálních sítí lze šířit různé myšlenky, i k nekompromisní cenzuře.  

   Kdybychom měli v reálném světě možnosti srovnatelné s tím imaginárním, denně bychom potkávali zajímavé či krásné lidi, dozvídali bychom se novinky, které nám jsou jinak ve veřejných médiích utajené. Naše okolí by bylo plno inteligentních filozofů, kteří mají přehled o naprosto všem.  Denně bychom byli v kontaktu s ruskými trolly, nebo by nám tak byl někdo takový aspoň 3x za 24 hodin představen. Kolem nás by byli samí rozvedení pánové a nešťastné ženy, obojí většinou toužící po krásném přátelství a pochopení. Dále by nás mohlo potěšit, kolik se rodí v české kotlině statečných mužů s vyrýsovanou postavou a krásných mladých žen s tělem bohyně. Také vozový park v naší zemi by obsahoval především krásné sporťáky a luxusní limuzíny. Občas bychom sice narazili na hašteřivého jedince, ale řada rozumných spoluobčanů by ho hned smáznula. Samozřejmě by se dělo i to, že by někteří zvlášť aktivní spoluobčané zmizeli na různě dlouhou dobu a nebyli by k nalezení.

  Možná by nás udivilo množství lidí zapálených pro skutečně zajímavé projekty. Třeba společnost stvořená pro zabírání cizího majetku se sídlem na Klinice, případně obdivovatelé míchání ras v zájmu zachování lidské populace v nejlepší kondici (to se opravdu vyučuje na Karlově univerzitě). Je nutno konstatovat, že tato většinou hlučná mládež opravdu existuje a navštěvuje vlastní fóra, v realitě restaurace, kluby…. A opět ti největší idealisté z jejich řad by v našem reálném světě šli jistě příkladem, takže bychom zaznamenali v jejich domovech velké hemžení podnájemníků tmavé pleti a jiné víry, o které by za vlastní finanční prostředky a s nadšením pečovali.

  Nic takového možné není. Všichni na Facebooku  komunikující sice nevyužívají schopnosti této sociální sítě být relativně v anonymitě, nicméně je plno takových, kteří jsou ve skutečnosti prostě jiní, a skrytý prostor sítě jim dává křídla. Nejde jen o zamindrákované jedince, kteří si snadným získáváním obdivovatelů za pomocí různých berliček dokazují úspěch, který by v reálném světě neměli, což se týká mužů i žen, ale i o ty, pro které je toto prostředí ideálním místem pro fabulace a propagaci nejen vlastní osoby. Facebook se stal propagandistickým nástrojem, do jehož funkčnosti zasahují pomocí různých sledovacích agentur politici. Cenzurováním článků, myšlenek a informací, nasazováním vlastník poskoků a tlakem na provozovatele dochází k postupnému zastrašování jednotlivců i skupin stavících se do opozice proti vládní mašinérii. Na základě sledování některých osob už v některých evropských zemích dochází k perzekuci v zaměstnání, zatýkání a dokonce k trestání pomocí soudů. Zároveň je v poslední době upravován přísun nových informací, takže se třeba dva tři dny opakují pouze staré příspěvky ostatních. Uživatel má pak pocit, že ostatní umřeli, nebo je on sám jak odsunut z dění. Což mu může komplikovat život, je li na internetu závislý, nebo jej osvobodit a ukázat mu, že ještě existují jiné, byť velmi manipulované zdroje informací. To vše ovšem bez práva se sám rozhodnout, chce li tak na tom být.

  Zřizovatel Facebooku si vymiňuje svá práva zasahovat do fungování sítě a na vymazávání ,,nevhodných´´ příspěvků. Za ty jsou označovány takové, které nesouhlasí s představou EU o další budoucnosti Evropy, dále ty, které se staví proti migraci, vládní ideologii a nakonec občas se sexuální tematikou. Naopak společensky nepřijatelná podpora zvrhlých imigračních aktivit neziskovek, pokračující indoktrinace ve školách a propagování zájmů určitých politických směrů patří k těm podporovaným a ani po jejich nahlášení se nic neděje. Absolutně nevyvážené posuzování nebezpečnosti aktivit uživatelů svádí Facebook na scestí, na kterém už jsou veřejnoprávní televize a rozhlas, také tiskoviny spadající do mediálních skupin našich miliardářů či do vlivu vládní garnitury. Nepohodlní jsou odstraňování, nastrčení rozvědčíci upřednostňováni. Kdyby se stejně chovali například mobilní operátoři, rozhodně by třetina z našich občanů neměla možnost vlastnit mobilní telefon. Vyselektovat  neposlušné by bylo přeci tak jednoduché….

  Facebook se stal po letech vzestupu něčím, co už lidské komunikaci pomáhá pouze tehdy, je li ,,správná´´. Jeho cenzurování bude pokračovat a postupně povede ke kriminalizaci jedněch a oslavě druhých. My se tak se svou nespokojeností vrátíme opět do hospod, ovšem s nutnou obezřetností, vedle koho sedíme. Vrátila se nám doba STB. Václav Havel by měl radost. Vše se vrací ke starým pořádkům. Kdo spolupracuje, má klid. Facebook je prvním varováním. A Západ poznává to, co mi už dávno známe.

J3.K