Právě se nacházíte:

Fotky z dovolených

18. 07 2019

www.inadhled.cz     Máme období letních prázdnin a většina Čechů postupně opouští na čas svá pracoviště a vyráží za odpočinkem. Někdo za aktivním spojeným se sportem a pohybem, jiní doslova odpočívají při převracení se na pláži pod slunečníkem kdesi u moře. K tělesným aktivitám patří především cyklistika a toulání se po horách, k čemuž jsou stvořené vnitrozemské lokality, plážování zase převládá na pobřeží moří a oceánů. O destinacích tedy mimo výše nákladů rozhoduje i představa o tom, co s volným časem chcete dělat.

  Velká část našich spoluobčanů nahrazuje tedy absenci moře v České republice pobytem v zahraničí. Nejnavštěvovanější je samozřejmě Středozemní moře, ale cestovatelští fajnšmekři si vybírají i vzdálenější letoviska. Je to vcelku pochopitelné. Zatímco evropská část omývaná vodou Středozemního moře je nejen kvůli bezpečí a dostupnosti velmi oblíbená, byť Azurové pobřeží už ztrácí díky migrantům na jihu Francie svou poetiku a italské pláže jsou na tom podobně, je to aspoň relativně blízko. Chorvatsko je pro změnu pro Čechy sice krásné, ale zcela upřímně, ve srovnání s mnoha jinými místy ne tolik atraktivní. V porovnání s Rudým mořem či Karibikem výrazně zaostává. Nejen službami, ale též prostředím a bohatostí přírody. Muslimská i izraelská část je pro změnu po stránce bezpečnostní daleko složitější, hygiena také nijak přesvědčivá, s výjimkou Turecka a snad Izraele tedy většinou nijak velký luxus. Řecko je nádherné, bohužel i to se místy mění. Přesto je Středozemní moře tím nejbližším, co stojí za návštěvu.

  Je s podivem, kolik Čechů ignoruje nebezpečí spojené s návštěvou míst patřících muslimům. Přestože v letoviscích se místní vlády snaží udržet bezpečnost na vysoké úrovni, přeci jenom z cestovního ruchu přitéká velká část příjmů a třeba u Egypta je to až jedna desetina státního rozpočtu, právě s tím kalkulují potencionální teroristé a aktivisté. Časté útoky míří právě na návštěvníky z křesťanských zemí. Touha po exotice a fotkách z dovolené však převládá nad opatrností, takže pláže jsou plné a resorty obsazené. Bohužel plno z turistů přestalo vycházet ven a neopouští bezpečí za zdmi a ploty. Takže se dovolené tak trochu smrsknuly na menší plochy a zážitky. Paradoxem je, že muslimská obsluha má k nám křesťanům a ateistům kladný vztah a jejich přístup je často lepší, než u té evropské. Plyne z toho falešný pocit, že soužití muslimů a jiných náboženství je v podstatě možné. Je třeba připomenout, že v tomto vztahu je Evropan kasičkou, ze které si místní vybírají a žijí z ní. Pokud by však bylo partnerství založeno na jiném vztahu, tak příjemní už by nebyli.

  Opusťme však Středomoří, existují vzdálenější místa patřící plně či částečně muslimům, která jsou hojně navštěvována. Maledivy, Emiráty, Indonésie.  Jde o tropické ráje, ve kterých už si jako křesťan či neznaboh musíte dávat pozor na vše, co děláte a říkáte. Jestliže na Maledivách je ještě relativně klid, v Dubaji už existují přísné zákony a pravidla, která musíte dodržovat. Při jejich porušování Vás může čekat přísný postih. Což je v kontrastu s tím, jak drzí jsou arabští šejkové v Evropě. Cinkání jejich peněz však přehluší ledacos a jejich arogance a nadřazenost se setkává na našem kontinentu s ohnutými hřbety jak politiků, tak i většiny dalších úředníků. Petrodolary jsou mocným činidlem. Otázkou pak zůstává, proč by si měli vážit těch, kteří k nim přijedou utrácet své různě těžce vydělané peníze. Možná ještě v místech, kde ropa dochází, takže budoucnost je především v plnění rekreačních objektů na nejvyšší myslitelné úrovni, nicméně i ty vznikají ze zisků z těžby a prodeje ropy.

   Hrdost se stala pojmem, který se moc nenosí. Arabové hrdí jsou, my Evropané už téměř nevíme, co to je. Výchova evropské mládeže směřuje k liberalizaci a způsob vedení EU k jisté formě otrokářství. Občané si zvykli na příkazy, zákazy a ohnutá záda. Úspěch se měří penězi a dosaženými posty. Muslimové k nám proudící navíc ukazují jinou tvář, než znáte z dovolených. Dochází ke střetům, které u moře často nevidíte. Přesto je to jen proto, že tam si Vás tamní ministři obrany chrání, protože bez Vás by často měli existenční problémy, zatímco zde mají muslimové především nároky a volnost. Živíme tak jak ty hodné v přímořských destinacích, tak i ty horší závislé na evropských sociálních dávkách. Možnost koupat se v moři je lákavá, bohužel jen málokdo přemýšlí, co vše za tím je. Není tedy na čase objevit i jiná místa? Je to těžká otázka a složitá odpověď. Lidé jsou neskutečně přizpůsobiví. Bohužel ne všichni. 

J3.K