Francouzská reprezentace mladšího dorostu - ne jen o sportu

22. 09 2017

   www.inadhled.cz   Postupná likvidace původní evropské populace pokračuje. Jsou státy, které mají vyloženě náskok, naopak jsou jiné, kde je dosud převaha bělochů. Nicméně ubránit se rozpínavosti některých etnik lze pouze tehdy, budou li mít odpovědní politici vůli zabránit postupnému vyhlazení starousedlíků. Jak všichni víme, momentální stav na našem kontinentu je nijak povzbudivý.

   Německá kancléřka Merkelová tvrdošíjně obhajuje každý svůj krok, který přiblížil Německo nejen islamizaci a situacím plným násilí, neúcty k čemukoliv a zvýšení kriminální činnosti zcela negermánsky vypadajících opálených chlapců z Afriky a Asie. Z původně vysokoškolsky vzdělaných Afričanů a Syřanů se vyklubali negramotní Eritrejci, agresivní vyznavači Alláha různých národností prosazující svou šaríu, zloději v supermarketech, bordeláři všude tam, kde se objeví a v neposlední řadě sexuálně chtiví a nadržení samci. Vzhledem k jejich IQ, víře a aroganci ke kultuře svých hostitelů jde o naprosto nekontrolovatelný dav terorizující své okolí. A vzhledem k množství příchozích to znamená změnu v prostředí, které je vlastní všem Němcům. Za své tak berou jejich pořádkumilnost, perfektcionalismus, naopak se více ukazuje poslušnost vlastním elitám. Připomíná to dobu před 2.světovou válkou, ovšem s tím rozdílem, že přibyl naprosto nevyzpytatelný segment v podobě migrantů. Nikdo totiž neví, kam by se tito bojovníci z pouští, hor i pralesů přidali, jak by byli zvladatelní a nakonec i to, nestanou li se skupinou samotnou pro sebe a své zájmy. Zvláště, když v sousedních zemích od Německa na západ a na sever žije plno dalších přistěhovalců.

  To Francie, Velká Británie a další země mají výrazný náskok. Britů je v mnoha anglických městech už občas menšina a mešity patří k místnímu folklóru více, než whisky a pivo. O kostelech už není třeba mluvit. Francie připomíná své kolonie v době před jejich obsazením Francouzi. Místy určitě. Nizozemí vždy patřilo k zemím, kde se mísily národy bez nějakých předsudků, což bylo dáno bohatou koloniální historií. Švédové a Norové svou naivní liberálností postupně zlikvidovali svou zářnou současnost a hrnou se do velmi složité vnitrostátní situace, která se jim už nyní poměrně dost vymyká. Nepřipravenost policejních a jiných branných složek je přímo zarážející, povinnost státu, kterou je ochrana vlastních občanů, je zanedbávána na nejvyšší možnou míru.

  Zatímco politici tlachají o tom, jak je vše pod kontrolou, média přináší protichůdné zprávy. To dle toho, kdo je jejich majitelem. Jedni vypráví o neštěstí, před kterým ,,uprchlíci´´utíkají, také o potřebě je zachraňovat a poskytovat jim nekonečnou pomoc a sdílet toleranci. Druzí upozorňují na utajovanou kriminalitu, zvýšený počet brutálních znásilnění a nevratnost změn spojených s neřízenou migrací. Ti jsou samozřejmě nazýváni jako xenofobové, rasisté a ultrapravicově zaměření. Každopádně je smutné, že se lidé musí zabývat těmito problémy. Dříve patřily prázdniny odpočinku v různých destinacích bez potřeby rozhlížet se kolem sebe a počítání s představou, že se budeme muset obejít bez šťastného návratu. Procházky po malebných zákoutích evropských měst nebyly spojeny s rizikem setkání se z rozjetým nákladním vozem či nebrzdící dodávkou. Návštěva baru či diskotéky probíhala bez střelby z automatických nelegálně držených zbraní v rukách muslimských fanatiků. Byla to krásná doba.

  Pokud se ptáte, jak jsem se dostal k této úvaze, odpověď je snadná. V Praze hraje fotbalová reprezentace Francie do šestnácti let. K článku je přiložená fotografie mužstva. Podíváte li se relativně pozorné, jistě si dokážete spočítat množství rodilých Evropanů v týmu. Jde o velmi smutnou realitu, která napovídá cosi o tom, jak bude vypadat poměrové složení obyvatelstva Francie za pár desítek let. A nejen Francie, stejné to je s ,,Angličany´´ a dalšími. Sebevražedné chování nás Evropanů vede k naprostému zdecimování vlastních řad, přičemž nejhorší je, že to organizují politici námi volení. Jde o naprosto exemplární případ připomínající vrhání se velryb na pláž. Jen s tím rozdílem, že nám nazpět nikdo nepomůže, naopak, černoši a ostatní muslimové nás jen s klidem dorazí. Mimochodem, ,,Francouzi´´ nad našimi chlapci 2x vyhráli. Ve sportu to tolik nevadí, otázkou je, není li to předzvěst daleko větších průšvihů?

J3.K