Právě se nacházíte:

Hledání Ježíše

3. 05 2019

  www.inadhled.cz   Moderní společnost, především ta evropská, postupně ztrácí svůj po téměř 15 století udržovaný vztah ke křesťanské víře. Jestliže přechodné období od uctívání různých mnohočetných božstev k pokoře před Ježíšem na kříži trvalo několik století, přičemž začátky v době starověkého Říma nebyly nijak příjemné, ztráta důvěry v katolickou církev probíhá podstatně rychleji. Napomáhá tomu nejen uspěchanost doby, ale především politika. Je třeba si uvědomit, jak lidé přistupovali k autoritám kdysi a jak nyní. Řada průměrných politiků totiž kolem sebe vytváří auru dokonalosti, neomylnosti a nadřazenosti, přičemž odmítají kohokoliv nad sebou uznat. To neplatí jen o prezidentovi, předsedovi vlády, ale i o daleko vyšších autoritách, kterou je z pohledu konzervativních věřících Bůh či Ježíš. Jejich neuznávání namyšlenými jednotlivci dosahuje vrcholu. Moderní věda už vysvětlila mnoho zázraků a Bůh je tedy pouze imaginární postava, víra poté součást vědomí. Ateisté tento problém neřeší, nicméně často hledají někoho, ke komu se mohou upnout. Někdy je to umělec, jindy vědec, politik, sportovec, novinář. Přirozenou autoritou už tedy není farář, kněz, učitel, bohužel ani rodiče. Řada mladých prostě podvědomě hledá, ke komu vzhlížet. To je velmi zneužitelné.

  Chcete li ovládat dav, je třeba ho nějak motivovat, dát mu naději, nastrčit morální vzor. Tak, jako kdysi šamani, kouzelníci a později kněží využívali všeobecné lidské naivnosti a potřebě mít někoho či něco, co způsobuje nejen nadpřirozené jevy, ale i ty jen méně obvyklé, v nichž však jedinci hledali tajemné síly, naučili se později politici a obchodníci manipulovat s lidmi, jejichž vnitřní síla není natolik velká, aby byli skutečnými osobnostmi používajícími lidskou inteligenci k vlastnímu názoru. Reální vůdci tak i bez ohledu na jejich postavení v hierarchii často ovládali i nad sebou postavené. Manipulace je mocný čaroděj. Bez ní by se nikdy Hitler nestal vůdcem Německa, Babiš předsedou vlády. Dav je organizmus, který žije vlastním životem bez ohledu na realitu, reaguje na to, co mu předhodíte. Funguje jako stádo jdoucí za prvním. A když prvního ovládnete, máte k dispozici celý dav. Tak nějak přibližně to prostě funguje už tisíce let, mění se jen dotyční jednotlivci a složení davu, princip však zůstává stejný. Příkladem byla u nás doba po roku 1989, kdy do role Mesiáše byl dosazen Václav Havel. Kolik z nás věřilo nějakou dobu v čistotu jeho myšlenek. Prolomení dekretů vydaných Benešem z důvodu vlastního zbohatnutí mělo být prvním varováním, nicméně se o tom tenkrát nikde nepsalo. Byli jsme naivní a hladoví po svobodě. Kde té je však konec?

  Havel je pryč, a přestože někteří stále zneužívají jeho jméno a snaží se na vlně jménem Havel dojet co nejdále, hledá se tedy nová tvář předstrčená před elity. Tento způsob funguje celosvětově. Momentálním hitem je ekologická Greta, švédské děvče malé vzrůstem i intelektem, ovšem s o to zarputilejšími rodiči, respektive matkou. Momentální stav v oblasti ochrany přírody nebyl moc pro ekoteroristy uspokojivý. Idea elektromobility dostává trhliny v podobě prvních ne zrovna dobrých zkušeností. Nejde jen o prokazatelně vyšší ekologickou zátěž spojenou s výrobou elektřiny a provozem vozidel jí poháněnou, ale i o signály prudkého zdražení v budoucnu nedostatkové energie. Navíc se daří postupně dotáhnout k finální fázi podstatně šetrnější vodíkem poháněná vozidla. Zároveň už lidé začínají mít dost všeho kolem ekologie se točícího, protože zjišťují, že jde především o obrovský byznys omezující každého z nás při mnoha činnostech. Nákladná opatření často hraničící s nesmysly nepřináší výsledek. Množí se hlasy o běžném cyklu ohřívání se a ochlazování planety, takže dopady vzniku CO2 a dalších plynů ze zplodin automobilů jsou víceméně nulové. Daleko více škody nadělá výroba elektřiny, chemický průmysl a pěstování plodin potřebných k výrobě biopaliv.

  Ekoteroristé a s nimi spolčení politici tedy museli najít způsob, jak zaujmout. Naštěstí existuje Greta, takže díky médiím a ochotě matky předstrčit autismem postiženou dívku do čela tu máme konečně tvář ekologického progresu. To, že říká naučené fráze a nemá vysvětlení pro své scestné teorie, její tvůrce nezajímá. Ostatně i u nás již bylo pár pokusů s dětmi hovořícími jako staří mazáci. Podobně, jakou u Havla, i tady je důležitá ekologie a schopnost její tváře hodně mluvit, ale málo dělat. Za jejími zády a pod rouškou řečí si nadále dělají to, co potřebují. Dav mezitím získal modlu a je až s podivem, kolik na první pohled inteligentních lidí v ní vidí cosi nadpřirozeného. To stačí i k tomu, aby se středoškoláci postavili do organizovaného šiku a začali stávkovat. Přestože nemají dostatečné vědomosti z dějepisu, zeměpisu, biologie, chemie a fyziky, ví přesně, že nechtějí nepořádek na zemi. Ale už jim nevadí, že jezdí do školy díky ropě, jedí z umělé hmoty, na sobě mají syntetické materiály, létají k moři, dalo by se pokračovat do nekonečna. Greta momentálně funguje, přijímají ji političtí dobroseři, kacířský papež, profesoři. Její úloha je jasná a momentálně funguje. Jednou na ni budeme vzpomínat se stejnou ironií, jako na teroristu Palestince Arafata či Obamu, kteří získal Nobelovu cenu míru, přestože zavinili mnoho úmrtí. Tedy pokud se Greta stane také nositelkou Nobelovy ceny. Brzy však bude mít za svým okamžikem slávy, dohraje svou roli, možná zajistí svou rodinu, ale nic víc. Neumí chodit po vodě, měnit vodu ve víno a nemá svatozář.

  Začne další hledání. A půjde to tak stále dokola. Mezitím šikanou trpí ti, kteří od počátku upozorňují na schizofrenní stav společnosti a ubohost nastrkování nebohé dívky, o níž si její matka myslí, že je dlouho chybějícím svatým grálem. Není. Je jen praktickým nástrojem, který je používán a po opotřebení bude zahozen. Jde o peníze a moc. Ekoaktivisté dlouhodobě spojení s neziskovým sektorem se své nedávno nabyté moci jen tak nevzdají. Do karet jim hraje liberálně-demokratická současnost a levicové uvažování, k němuž vedou i mládež. Ještě neřekli poslední slovo a nevytáhli poslední trumfy, nicméně angažování autistické dívky naznačuje, že mají obavu. Strach, který je přinutil k podobnému skutku, je velký a pramení ze vznikajícího odporu Evropanů vůči jejich diktatuře. Bude to ještě tuhý boj, ale dá se v něm nad nimi vyhrát. Prvním krokem budou eurovolby. Tak to tentokráte nepokažme.

J3.K